fbpx

Sådan tjekker du skatten – inden du sælger aktier

Få styr på skatten, inden du sælger aktier investeret for frie midler. Se Skats oplysninger om anskaffelsesværdier og registrerer oplysninger om gamle aktier.

Har du investeret i aktier for frie midler, betaler du aktieindkomstskat af realiserede gevinster og får fradrag, hvis du har realiserede tab. Har du købt aktierne ad flere omgange, kan det være svært at finde rundt i. Og bedre bliver det ikke, hvis du har du handlet aktierne før 2010, for så skal du selv finde oplysningerne frem og indberette dem til Skat.

Du kan tjekke, hvilken anskaffelsesværdi Skat har registreret for dine aktier i åbne depoter på www.skat.dk, når du er logget ind.

  1. På forsiden, når du har logget ind, skal du klikke på ”Ret årsopgørelsen / oplysningsskemaet”.
  2. Scrol et stykke ned på siden til rubrik 38 ”Gevinst eller tab på aktier og investeringsbeviser i investeringsselskaber” eller rubrik 66 ”Gevinst eller tab på aktier, der er optaget til handel på reguleret marked.”
  3. Klik på den lille regnemaskine til venstre i indtastningsfeltet, det åbner et nyt vindue.
  4. Vælg det år, du vil have oplysninger om (f.eks. 2019).
  5. Se hvilken købesum, som Skat har registreret for hver af dine aktieposter.

Er der aktier i din oversigt, som er markeret med udråbstegn i en gul cirkel, mangler Skat oplysninger om købesummen. Her skal du selv finde oplysningerne i dine gamle handler fra før 2010 fra notaer, som du forhåbentligt har gemt, og opdatere oplysningerne. Har du ikke de gamle oplysninger, kan du eventuelt spørge om hjælp din bank. Du kan også kontakte Skat og få hjælp til at registrere dine oplysninger korrekt, men du skal stadig selv finde oplysningerne.

Alle dine køb og salg af værdipapirer siden 2010 er registret automatisk hos Skat, hvis du har handle gennem et dansk pengeinstitut eller Nordnet, men ejer du aktier, der er købt før 2010, skal du altså registrere dem selv manuelt.

Sælger du værdipapirer, hvor købesummerne ikke er registret af Skat, får du et brev med en frist på nogle få uger til at registrere oplysningerne.

Læs Skats vejledning om registrering af aktier og investeringsbeviser

Relaterede Nyheder