fbpx
Tjekliste for årsopgørelsen

Tjekliste for årsopgørelsen

Årsopgørelsen 2023 er klar mandag den 11. marts. Men du kan sandsynligvis tjekke din årsopgørelse allerede i dag. Se, hvad du skal være særligt opmærksom på.

Tjek dine tal

Du skal nok væbne dig med tålmodighed, hvis du vil tjekke din årsopgørelse for 2023 allerede her i weekenden. Tidligere år har der været mindst en times ventetid, for at logge ind på www.skat.dk. Du kan sandsynligvis undgå ventetiden, ved at udsætte det nogle dage.

Du har pligt til at tjekke, at alle tal i din årsopgørelse er korrekte og ser sandsynlige ud. Der er sjældent fejl i de automatisk indberettede tal for lønindkomster, pensioner mm. samt om renter og aktieindkomst fra bankerne, men tjek alligevel, at alt ser fornuftigt ud.

Indkomst

Du kan kontrollere oplysninger om indkomst og pensionsindbetaling trukket via din løn på din seneste lønseddel. Forkerte indberetninger fra din arbejdsgiver kan betyde, at du kommer til at betale for lidt eller for meget skat.

Renter på lån

Sørg også for at tjekke, om din bank og dit realkreditselskab har indberettet rentebetalingerne på dine lån korrekt. Har du omlagt lån, skal du tjekke, at eventuelle differencerenter er indberettet rigtigt.

Gevinst og tab på aktier

Har du solgt og købt aktier i løbet af året, skal du sandsynligvis betale skat af en gevinst, eller det kan være du har haft et tab, der kan fremføres. Husk at bruge eventuelle tab fra tidligere år til at modregne i gevinsten fra sidste år. Dette kan dog være lidt besværligt, fordi SKAT ikke nødvendigvis har alle tal fra før 2010.

Indbetalinger til pension

Dit pensionsselskab indberetter dine pensionsindbetalinger, og hvilken ordning, de er indbetalt på. Det er vigtigt, at du tjekker disse oplysninger, fordi du eksempelvis kun får fradrag for indbetalinger til ratepensioner op til en vis grænse, mens der ikke er en grænse for livsvarige livrenter. Tjek både om beløb og ordning er korrekt indberettet, da der kan være fejl i begge dele.

Så meget skal du spare op til pension

Befordringsfradrag

Du har ret til befordringsfradrag, hvis du kører 24 kilometer eller mere for at komme på arbejde og hjem igen. Som udgangspunkt beregner SKAT dit befordringsfradrag automatisk ud fra oplysninger om din og din arbejdsgivers adresse.

Du bør dog opdatere beregningen med oplysninger om de faktiske transportdage du havde i hver enkelt måned i 2023. Husk at fraregne dage med ferie, helligdage, sygdom og hjemmearbejde.

Hjemmearbejde giver restskat

Du kan beregne og rette dit befordringsfradrag på www.skat.dk under tast selv. Du skal bruge MitID for at logge ind.

Læs mere på Kørselsfradrag (befordringsfradrag) | skat.dk

Servicefradrag

Husk også at indberette evt. servicefradrag. Her skal du have antal arbejdstimer og leverandørens CVR-nummer eller CPR-nummer klar. Disse oplysninger finder du på fra fakturaen.

Husk at få servicefradraget

Fradrag for gaver til velgørende foreninger

Har du givet penge til Red Barnet, Røde Kors eller andre godkendte velgørende foreninger? Du kan trække beløb op til 17.700 kr. for 2023 (18.300 kr. i 2024).

Har du opgivet dit cpr-nummer til foreningen, er beløbet sandsynligvis indberettet automatisk.

Se om du kan få fradrag for gaver og bidrag 2023 skat.dk

Disse fradrag skal du selv huske

Langt de fleste oplysninger bliver i dag indberettet til SKAT automatisk. Der er dog stadig en række ting, du selv skal kontrollere og huske at indberette.

  • Håndværkerfradrag og servicefradrag
  • Kørselsfradrag
  • Renteindtægter fra private gældsbrevet
  • Renteudgifter på private gældsbreve
  • Aktier og andre værdipapirer (særligt udenlandske aktier i udenlandsk depot)
  • Udlejning af værelser eller del af bolig
  • Børnebidrag
  • Ægtefællebidrag
  • Kost og logi for dobbelt husførelse
  • Arbejdstøj, faglitteratur, kurser m.m.

De vigtigste skattetal for 2024

Betal restskat straks og undgå rente

Skal du betale restskat, så bør du gøre det hurtigst muligt, så du sparer renter af gælden.

Der beregnes 5,5 % i årlig rente fra 1. januar 24. til 1. juli eller til betalingsdagen, hvis du betaler inden da. Du kan betale med Dankort på skat.dk.

Betaler du ikke din restskat inden d. 1. juli indregnes den i din skat for 2025 mod et procenttillæg på 7,5 % oven i de 5,5 % – op til et beløb på 23.973 kr. inklusiv tillæg.

Restskat over 23.973 kr., skal du betale i 3 rater i august, september og oktober 2024. Du får besked i Digital Post, når du det er tid til at betale en rate.

Undgå restskat og spar rente

Relaterede Nyheder