fbpx
Tjekliste for årsopgørelsen

Tjekliste for årsopgørelsen

Årsopgørelsen for 2022 er klar mandag den 13. marts. Men du kan sandsynligvis tjekke din årsopgørelse i weekenden inden. Se din tjekliste for årsopgørelsen.

Tjek dine tal i årsopgørelsen

Du skal nok væbne dig med tålmodighed, hvis du vil tjekke din årsopgørelse for 2022 allerede i weekenden. Tidligere år har der været mindst en times ventetid, for at logge ind på www.skat.dk. Du kan sandsynligvis undgå ventetiden, ved at udsætte det 3-4 dage.

Du har pligt til at tjekke, at alle tal i din årsopgørelse er korrekte og ser sandsynlige ud. Der er sjældent fejl i de automatisk indberettede tal for lønindkomster, pensioner mm. samt om renter og aktieindkomst fra bankerne, men tjek alligevel, at alt ser fornuftigt ud.

Se Skats side om årsopgørelsen

Indkomst

Du kan kontrollere oplysninger om indkomst og pensionsindbetaling trukket via din løn på din seneste lønseddel. Forkerte indberetninger fra din arbejdsgiver kan betyde, at du kommer til at betale for lidt eller for meget skat.

Renter på lån

Sørg også for at tjekke om din bank og dit realkreditselskab har indberettet rentebetalingerne på dine lån korrekt. Har du omlagt lån, skal du tjekke at eventuelle differencerenter er indberettet rigtigt.

Gevinst og tab på aktier

Har du solgt og købt aktier i løbet af året, skal du sandsynligvis betale skat af en gevinst, eller det kan være du har haft et tab, der kan fremføres. Husk at bruge eventuelle tab fra tidligere år til at modregne i gevinsten fra sidste år. Dette kan dog være lidt besværligt, fordi SKAT ikke nødvendigvis har alle tal fra før 2010.

Indbetalinger til pension

Dit pensionsselskab indberetter dine pensionsindbetalinger, og hvilken ordning, de er indbetalt på. Det er vigtigt, at du tjekker disse oplysninger, fordi du eksempelvis kun får fradrag for indbetalinger til ratepensioner op til en vis grænse, mens der ikke er en grænse for livsvarige livrenter. Tjek både om beløb og ordning er korrekt indberettet, da der kan være fejl i begge dele.

Så meget skal du spare op til pension

Befordringsfradrag

Skat har nulstillet befordringsfradraget, så du skal være særligt opmærksom på det i år.

Du har ret til befordringsfradrag, hvis du kører 24 kilometer eller mere for at komme på arbejde og hjem igen. Som udgangspunkt beregner SKAT dit befordringsfradrag automatisk ud fra oplysninger om din og din arbejdsgivers adresse.

Ønsker du at rette dit befordringsfradrag kan du selv beregne og rette dit fradrag på SKATs site, det er kun lidt besværligt. Du skal bruge dit NemID for at logge ind.

Husk, at du ikke kan få befordringsfradrag for hjemmearbejdsdage.

Hjemmearbejde giver restskat

Håndværkerfradrag og servicefradrag

Husk også at indberette dine håndværkerfradrag og servicefradrag. Her skal du have antal arbejdstimer og leverandørens CVR-nummer eller CPR-nummer klar. Disse oplysninger finder du på fra fakturaen.

Håndværkerfradrag og servicefradrag

Fradrag for gaver til velgørende foreninger

Har du givet penge til Red Barnet, Røde Kors eller andre godkendte velgørende foreninger? Du kan trække beløb op til 17.200 kr. i 2022 (17.000 kr. i 2021).

Har du opgivet dit cpr-nummer til foreningen, er beløbet sandsynligvis indberettet automatisk.

Se Skats side om Fradrag for gaver til velgørende foreninger

Disse fradrag skal du selv huske

Langt de fleste oplysninger bliver i dag indberettet til SKAT automatisk. Der er dog stadig en række ting, du selv skal kontrollere og huske at indberette.

  • Håndværkerfradrag og servicefradrag
  • Kørselsfradrag
  • Renteindtægter fra private gældsbrevet
  • Renteudgifter på private gældsbreve
  • Aktier og andre værdipapirer (særligt udenlandske aktier i udenlandsk depot)
  • Udlejning af værelser eller del af bolig
  • Børnebidrag
  • Ægtefællebidrag
  • Kost og logi for dobbelt husførelse
  • Arbejdstøj, faglitteratur, kurser m.m.

De vigtigste skattetal for 2022 og 2023

Betal restskat straks og undgå rente

Skal du betale restskat, så bør du gøre det hurtigst muligt, så du sparer renter af gælden. Der beregnes 1,7 % i årlig rente fra 1.1.23. til betalingsdagen. Betaler du efter den 3. juli 2023, skal du betale et fast procenttillæg på 3,7 %. Du kan betale med Dankort på skat.dk.

Skylder du mere end 22.503 kr., kan restskatten lægges oven i forskudsskatten for 2024.

Undgå restskat og spar rente

Relaterede Nyheder