fbpx
Tjen mere uden topskat i 2021

Tjen mere uden topskat i 2021

Tjen 2,6 % mere uden at betale topskat til næste år. Topskattegrænsen bliver hævet til 49.347 kr. om måneden eller 592.174 kr. om året

Lettelse i topskatten på vej

Betaler du topskat, er der en lille skattelettelse på vej til dig til næste år, hvor grænsen for topskat hæves med 2,6 %. Den generelle lønudvikling er lidt lavere, mens inflationen aktuelt er ca. 1 %.

Tjener du mere end 49.347 kr. om måneden før AM-bidrag og efter pensionsbidrag, skal du betale topskat af din indkomst over denne grænse. Det svarer til en årsindkomst på 592.174 kr. i 2021, hvilket er 15.000 kr. mere end i år, hvor topskattegrænsen var 577.174 kr.

Uens beskatning

Topskatten beregnes af den personlige indkomst efter AM-bidrag plus eventuel positiv nettokapitalindkomst ud over 46.800 kr. i 2021. Ved beregning af nettokapitalindkomst kan du overføre uudnyttet bundfradrag mellem dig og din ægtefælle. Det kan du ikke ved beregning af topskat, hvilket kan give store individuelle forskelle afhængig af fordelingen af indkomsterne.

Tag for eksempel to ægtepar, der begge har en husstandsindkomst på 1 mio. kr. i løn før AM-bidrag. Det ene par tjener begge 500.000 kr. mens det andet tjener hhv. 200.000 og 800.000 kr. I det tilfælde betaler det første ægtepar ikke topskat, mens det andet par skal betale 28.680 kr. i topskat i 2021.

2 forskellige slags indkomst

Din personlige indkomst er først og fremmest løn, pensioner, offentlige ydelser og overskud fra egen virksomhed, men også visse gaver.

Du kan trække indbetalinger til dine pensionsordninger med løbende udbetalinger som ratepension og livrente fra i skatten af din personlige indkomst.

Kapitalindkomst er især renter og visse kursgevinster, overskud ved udlejning af værelser og sommerhus og lignende. Dertil kommer gevinster ved salg af fast ejendom, når ejendommen ikke er dækket af parcel- eller sommerhusreglen og indgår i en virksomhedsordning efter kapitalafkastmodellen.

Skat er den største omkostning i dit liv

Relaterede Nyheder