fbpx
Få råd til tidlig pension

Få råd til tidlig pension

Regering vil give alle ret til tidlig pension. 3 slags opsparing giver dig råd tidlig pension, uanset hvad politikerne bestemmer.

3 slags opsparing giver dig råd til tidlig pension

Overvejer du at gå tidligt på pension, er du ikke alene. Mange, der nærmer sig de 60 år, leger med tanken om at stoppe med at arbejde flere år inden den officielle pensionsalder.

Hvis du vil gå tidligt på pension, bør du indrette dig sådan, at du optimerer dine offentlige ydelser. Resten skal komme fra at udnytte egne pensioner, fri opsparing og friværdi på den mest hensigtsmæssige måde.

De 3 vigtigste kilder til indkomst, der kan sende dig på tidlig på pension er fast ejendom, pensioner og frie midler kombineret med god og rettidig planlægning.

Fast ejendom

Det har stor betydning for din privatøkonomi, at du ejer din bolig. Jo tidligere i livet, du køber en god og fornuftig ejerbolig, desto større fordel har du af den opsparing og investering, som din bolig også er. Mens du er i arbejde, betaler du typisk af på dine lån, alt imens boligen stille og roligt stiger i værdi.

Det er dog ikke lige meget, hvilken bolig du køber. Det er vigtigt at bo i et område med en sund og effektiv efterspørgsel efter boliger. Det er typisk i og omkring de større byer.

Prioriterer du at spare op i ejerbolig, har du måske både hus og sommerhus, som er steget fint i værdi, og hvor gælden er betalt godt ned, når du når op i 50’erne. Planlægger du at gå på pension, fx når du er 60, kan du låne op til 60 % af belåningsværdien af din faste ejendom som afdragsfrit 30-årigt lån med variabel eller fast rente. Pengene kan du så blandt andet bruge til at finansiere din tidlige tilbagetrækning.

Læg mærke til, at du, modsat hvad mange tror, kan låne i din bolig som pensionist – også selvom dine indtægter er lavere end dine udgifter. Forudsætningen er blot, at ejendommen kan godkendes til belåning, og at du kan betale renter på lånet i mindst 3-5 år og helst længere.

Pensioner

Har du en pensionsopsparing via din arbejdsgiver, der er oprettet før 1. maj 2007, kan du sandsynligvis allerede få den udbetalt fra 60 år. Der gælder individuelle vilkår, så hør til dit pensionsselskab om dine muligheder for tidlig udbetaling.

Som udgangspunkt bør du starte udbetalingen af din livrente så tidligt som muligt, da den jo løber så længe, du lever. Måske kan det også betale sig at starte udbetalingen af en eller flere ratepensioner, det afhænger af din eventuelle partners indkomst, alder og jeres økonomiske råderum på lang sigt.

For at afklare dette kan du med fordel få hjælp fra en uafhængig økonomisk rådgiver, der har de nødvendige beregningsværktøjer, som kan vise konsekvenserne af forskellige udbetalingsstrategier. På den måde kan rådgiver tilrettelægge udbetalingerne, så de tager højde for forhold som offentlige ydelser fx folkepensionens pensionstillæg, og dine øvrige pensioner, friværdi og fri opsparing.

Sådan ændres din daglige økonomi når du går på pension

Frie midler

En pæn formue i frie midler er afgørende for dine muligheder for tidlig pensionering, det kan være som kontanter på bankkonti eller placering i form af forskellige typer værdipapirer. En pæn formue kan nemt være mindst 1 mill.kr. og ofte mere.

Mange arver, når de er i 50’erne, og disse penge kan også opspares og bringes i spil til at finansiere tidlig pension.

En anden vej til lavere udgifter og/eller yderligere frie midler er at optage billigt lån i din bolig uden afdrag. Låner du f.eks., når du er 50 år og investerer pengene langsigtet i værdipapirer, skaber du et solidt grundlag for din fremtidige økonomi. Dermed får du den økonomisk frihed til at gå på tidlig pension, gå ned i tid og/eller tage orlov.

3 vigtige punkter til en pensionsplan

Planlægning er vigtig

Indtil nu har vi fokuseret på, hvordan du får råd til at bevare dit velfærdsniveau på trods af lavere indkomst frem mod pensionstidspunktet, men det er lige så vigtigt, at du har penge nok til hele pensionsperioden. Det sidste stiller krav til, at du optimerer dine indkomstkilder, belåningsmuligheder og langsigtede investering. Derudover skal du have en vis portion selvdisciplin og et rimeligt mådehold.

Selvom det måske kan virke uoverskueligt, er tidlig pension en reel mulighed for de fleste lønmodtagere med almindelige indkomst (under topskattegrænsen 577.000 kr. årlig før AM-bidrag). Har du en ejerbolig og en sund økonomi med løbende opsparing, kan du sandsynligvis gå på selvvalgt tidlig pension, flere år inden du officielt får ret til folkepension.

Genvej til tidlig pension
Relaterede Nyheder