fbpx
Undgå fejl i din årsopgørelse for 2023

Undgå fejl i din årsopgørelse for 2023

Det er tid til at tjekke på din årsopgørelse for 2023. Se hvad du skal være opmærksom på for at undgå fejl i din forskudsopgørelse for 2023.

4 områder med fradrag

Skat er en fast årlig udgift i din privatøkonomi, som kan variere ganske meget fra år til år. Hvis dine indkomster varierer fra år til år, er det let at forstå hvorfor. Men det kan også skyldes, at du har fradrag nogle år, men ikke i andre. Det kan eksempelvis være fradrag for indbetaling til pension.

Overordnet kan du tænke på dine fradrag i forhold til 4 områder,

 • personlig indkomst,
 • kapitalindkomst,
 • aktieindkomst og
 • ligningsmæssige fradrag.

Der er mange forskellige typer fradrag, så den følgende gennemgang inkluderer kun de mest almindelige fradrag, og hvad du skal være opmærksom på.

Personlig indkomst

Når du indbetaler til ratepensioner og livrenter (arbejdsmarkedspensioner), kan du trække indbetalingen fra i din personlige indkomst (efter arbejdsmarkedsbidrag). Det forekommer, at der sker fejl i disse indberetninger, så tjek om du får det fradrag, du er berettiget til. Det korrekte beløb for indbetalt pension, finder du på din sidste lønseddel fra 2023. Kontroller om din indkomst efter indbetaling til pension passer med beløbet på din årsopgørelse.

Tjek samtidig, at din indbetaling til ratepensionen faktisk er gået til en ratepension og ikke til en livrente. Husk i den forbindelse, at indbetaling til aldersopsparing ikke giver fradrag.

Personlig indkomst fra egen virksomhed

Har du personlig virksomhed med drift eller eksempelvis udlejning, skal du først aflevere selvangivelse i starten af juli. Vær dog opmærksom på, at hvis der er underskud eller overskud (og måske renteudgifter i virksomhedskatteordningen), skal du også tilpasse din personlige indkomst.

Har du modtaget honorarer eller B-indkomst andre steder fra, skal du tjekke, at de er indberettet korrekt. Du kan trække kørsel og andre direkte omkostninger forbundet med honoraret fra.

Har du indbetalt til iværksætterkonto, skal du også huske at angive dette.

Skat er den største omkostning i dit liv – Finanshuset Fredensborg

Kapitalindkomst

Negativ kapitalindkomst opstår typisk ved, at du har lån til bolig sommerhus, bil eller båd. Disse lån forrentes, og du vil have fradrag som negativ kapitalindkomst i din indkomst. Bemærk, at renteudgifter ikke giver fradrag i topskatten.

Disse renter skal du selv indberette

 • Renter i private låneforhold, der ikke fremgår på din årsopgørelse.
 • Renter fra refusionsopgørelsen ved køb og salg af fast ejendom.   
 • Renteudgifter af lån med mere end to låntagere.
 • Renter vedr. fælleslån optaget via en ejerlejlighedsforening, du betaler afdrag og renter af via de månedlige bidrag til foreningen.
 • Renter af gæld i udlandet
 • Renter af lån optaget i Danmark vedrørende udenlandske forhold

Disse renter er ikke fradragsberettigede

 • Renter for skatter, am-bidrag, særlig pensionsopsparing samt told- og forbrugsafgifter.
 • Har du ikke betalt dine renteudgifter for tidligere år, kan du først få rentefradrag, når du betaler.
 • Renter, hvis du har påtaget dig en gæld som arveforskud eller ved en gave til dine børn, børnebørn, adoptivbørn, plejebørn og stedbørn og disses børn og ægtefæller. 
 • Renter af lån, der er ydet ifølge lov om lån til betaling af ejendomsskatter.
 • Renter af boligydelseslån, der er ydet ifølge lov om boligydelse til pensionister eller ifølge lov om individuel boligstøtte.
 • Renter, der er dækket af et skattefrit tilskud (fx ved byfornyelseslån).
 • Renter, som påhviler andelsboligforeningen og ikke den enkelte andelshaver. Det gælder også, selvom den enkelte andelshaver betaler renterne over boligafgiften. 

Renter på offentlig gæld er ikke fradragsberettiget fra og med indkomståret 2020.

Aktieindkomst

Har du i 2023 haft tab på børsnoterede aktier, skal du tjekke, om disse tab er indberettet, og om beløbene er indberettet rigtigt. Har du købt aktierne for mange år siden, skal du muligvis finde en handelsnota frem.

Dokumentation af aktiekøb er ofte behæftet med stor usikkerhed, så det er rettidig omhu altid selv at gemme dokumentationen for aktiehandler. Du kan finde oplysningerne i din netbank, men hvis du skifter bank, kan disse oplysninger forsvinde.

Tab fra tidligere år kan fratrækkes i gevinster i kommende år, så hvis du har haft gevinster, bør du tjekke, om du har uudnyttede tab fra tidligere år.

Sådan optimerer du din aktieindkomstskat – Finanshuset Fredensborg

Ligningsmæssige fradrag

Der findes mange forskellige ligningsmæssige fradrag, som du kan se af listen nedenfor. Det er typisk din arbejdsform, der bestemmer, hvilke fradrag er aktuelle, derfor kan du som regel spørge din arbejdsgiver, om de enkelte fradragstyper er relevante for dig. Nogle er fortrykt og allerede indberettet, eksempelvis fagligt kontingent, mens andre skal udfyldes som f.eks. befordringsfradraget.

 • Fagligt kontingent
 • Befordringsfradrag (kørselsfradrag)
 • Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelsesordning
 • Rejseudgifter (fradrag for dobbelt husførelse, højst 31.600 kr.)
 • Fradrag for fiskere, DIS begrænset fart mv.
 • Gaver til godkendte foreninger mv.
 • Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle, børnebidrag og aftægtsforpligtelser mv.
 • Fradragsberettigede indskud på etableringskonto
 • Øvrige lønmodtagerudgifter (udover 6.700 kr.)
 • Udgifter til at istandsætte fredede bygninger
 • Gaver til godkendte foreningers forskning mv.
 • Investorfradrag
 • Udgifter med servicefradrag – Højst 6.600 kr. (i 2023)
 • Standardfradrag for børnedagplejere
 • Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikringer for medarbejdende ægtefælle

Tjek reglerne for de enkelte fradrag på skats webside Ligningsmæssige fradrag – Skat.dk. Servicefradraget og befordringsudgifterne er de vigtigste fradrag at huske for de fleste.

Skat åbnede for årsopgørelsen 2023 fra d. 11. marts, så du kan rette tallene og sørge for, at du betaler din skat korrekt.

Relaterede Nyheder