Uge 07 - 2021 
mand ser på graf med negativ rente, bankskilt og procentegn i pink baggrund

Væn dig til negativ rente

Væn dig til negativ rente på indskud i banken. Senest har Jyske bank sænket grænsen til 100.000 kr. Der findes dog måder at undgå negativ rente.

Få banker uden negativ rente på indlån

Jyske Bank sænker grænsen for negativ rente på indlån til 100.000 kr. fra den 31. marts. Dermed lægger Jyske Bank sig blandt kun 7 banker, hvor du betaler negativ rente på indeståender over 100.000 kr. Gruppen tæller blandt andre Spar Nord Bank og Sydbank og nu som sagt Jyske Bank.

Der er kun 4 banker tilbage, der ikke har negativ rente på indlån, Basisbank, Facit Bank, Frørup Andelskasse og Stadil Sparekasse. Det er usandsynligt, at de kan fortsætte med at tilbyde den ydelse. Det koster simpelthen penge at tage imod kundernes penge som indskud, og det kan bankerne ikke leve med i længden.

Dertil kommer, at når der er så få banker uden negativ rente tilbage, vil endnu flere søge mod disse banker. De må så i sidste ende begynde at tage penge for at modtage indlån. Da der er tale om små banker, har de svært ved at stå imod.

Oversigt – negativ rente i udvalgte banker

Bank Rentegrænse kr. Rentesats i pct
Basisbankingen grænse
Frørup Andelskasseingen grænse
Stadil Sparekasse ingen grænse
Facit Bankingen grænse
Lægernes Bank-0,5750.000
Dragsholm Sparekasse-0,6350.000
Rønde Sparekasse-0,6300.000
Handelsbanken-0,6250.000
Danske Bank-0,6250.000
Saxo Bank-0,61.000.000
Nykredit Bank-0,6250.000
Lån & Spar Bank-0,6250.000
PenSam Bank-0,6750.000
Arbejdernes Landsbank-0,6500.000*
Grønlandsbanken-0,6500.000
Sønderhå-Hørsted Sparekasse-0,6400.000
Jyske Bank (nu grænse på 100.000 kr. pr. 31.03.2021)-0,6250.000
Sydbank-0,6100.000
Spar Nord Bank-0,6100.000
Nordea Bank-0,6250.000
Ringkjøbing Landbobank-0,6250.000*
BankNordik-0,6100.000
Jutlander Bank-0,6250.000*
Sparekassen Sjælland-Fyn-0,6100.000
Vestjysk Bank (vil fusionere med Den Jyske Sparekasse)-0,6100.000
Den Jyske Sparekasse (vil fusionere med Vestjysk Bank)-0,6100.000
Sparekassen Kronjylland-0,6250.000
Sparekassen Vendsyssel (fusion i gang)-0,6250.000
Middelfart Sparekasse-0,6250.000*
Fynske Bank-0,6250.000
Hvidbjerg Bank-0,6250.000
Lollands Bank-0,6250.000
Nordfyns Bank-0,6250.000
Skjern Bank-0,6250.000
Danske Andelskassers Bank-0,6250.000
Merkur Andelskasse-0,6250.000
Broager Sparekasse-0,6100.000
Coop Bank-0,6250.000
Rise Flemløse Sparekasse-0,6250.000
Sparekassen Balling-0,6250.000
Folkesparekassen-0,6250.000
Frøslev-Mollerup Sparekasse-0,6250.000
PFA Bank A/S-0,6250.000
Klim Sparekasse-0,6250.000
Borbjerg Sparekasse-0,6250.000
Faster Andelskasse-0,6250.000
Lunar -0,6250.000
Sparekassen Bredebro-0,6200.000
Djurslands Bank-0,6150.000
Møns Bank-0,6150.000
Sparekassen Djursland (fusion med Langå Sparekasse)-0,6150.000
Langå Sparekasse (fusion med Sparekassen Djursland)-0,6150.000
Sparekassen Thy-0,75500.000
Alm. Brand Bank (opkøbt af Sydbank)-0,75250.000
Salling Bank (købt af Vendsyssel Sparekasse)-0,75250.000
Frøs Sparekasse-0,75250.000
Sparekassen Nr. Nebel og Omegn-0,75250.000
Andelskassen Fælleskassen: -0,75250.000
Fanø Sparekasse-0,75250.000

Udvalgte bankers rentegrænser og (negative) rentesatser i procent. (Kun danske banker er medtaget i opstilling – ikke eksempelvis Nordnet, Bank Norwegian og Santander)

Kilde: Børsen. Se hele oversigten i artiklen: Jy­ske Bank sæn­ker end­nu en gang græn­sen for ne­ga­ti­ve ren­ter, mens ind­lå­net fort­sat er gra­tis at have stå­en­de i fire ban­ker: Her er li­sten over ban­ker­nes ren­te­græn­ser (kræver abonnement på Børsen).

* Gode læsere har gjort os opmærksom på satser på listen, der ikke stemmer overens med bankernes faktiske rente vilkår. Pr. 22/2 2021 konstaterer vi, at vilkår i følgende banker afviger fra Børsens liste: Middelfart Sparekasse – 0,6 % over 100.000 kr., Jutlander Bank – 0,6 % over 100.000 kr. Arbejdernes Landsbank -0,6 % over 250.000 kr.. Ringkøbing Landbobank -06 % 125.00 Kr.

3 strategier til at undgå negativ rente i banken

Der er ingen udsigt til at negative renter på kontante indskud i banker forsvinder foreløbig. Tværtimod må vi forvente, at de sidste banker følger med og at grænserne for negativ rente sænkes fremover.

Du kan begrænse dine omkostninger til indskud med negativ rente, hvis du kan strække din horisont og acceptere en lidt højere risiko.

Du kan benytte disse 3 strategier til at arbejde med den negative rente i banken

  1. Køb obligationer eller andre værdipapirer. Du må sandsynligvis acceptere stigende risiko. Forvent, at korte obligationer for tiden giver negativt afkast.
  2. Accepter negativ rente på indlån og korte obligationer som betaling for lav risiko. Rationalet er, at sikkerhed for et lille negativt afkast er bedre end risiko for et større negativt afkast.
  3. Placer pengene i andre skatteregimer eksempelvis pension eller fast ejendom. Mange vælger det sidste, men vær opmærksom på gearing og ringe likviditet.

Kontakt din uafhængige økonomiske rådgiver og hør om dine muligheder for at få en bedre rente af dine penge.

Sådan undgår du negativ rente i banken

feb 19th, 2021 | Tags: , , ,