Uge 37 - 2020 
Skatterabat på LD-opsparing

Aktiesparekontoen reducerer skatten af dit afkast

Ugens FiF. Ved at investere både på en aktiesparekonto og i eget depot kan du reducere skatten af dit afkast. Reducer risikoen for tab du ikke kan udnytte.

To slags skat på investeringer

Aktieafkast beskattes på to forskellige måder, lagerbeskatning og realisationsbeskatning. Begge former for beskatning kan give dig tab, du ikke kan udnytte skattemæssigt, men under forskellige omstændigheder.

På en lagerbeskattet aktiesparekonto kan du ikke udnytte tabet skattemæssigt, hvis aktierne falder kort inden, du skal sælge dem. På frie midler i et åbent depot, der jo er realisationsbeskattede, har tabet ingen skatteværdi, hvis aktier er mindre værd, når du sælger, end da du købte dem. Har du lang investeringshorisont og god spredning af risikoen, er sandsynligheden for den slags tab dog meget begrænset.

Invester både via aktiesparekonto og åbent depot

Investere du både via en aktiesparekonto og i et åbent depot, mindsker du risikoen for at få et skattemæssigt tab, du ikke kan udnytte. Det forudsætter dog, at du ikke sælger alle aktierne på én gang.

Er aktierne faldet kort inden, du skal sælge, kan du sandsynligvis med fordel sælge ud af aktierne på det åbne depot. Er aktierne omvendt steget meget, kan det være en fordel at sælge aktierne på aktiesparekontoen, hvor du skal betale skatten under alle omstændigheder. Eller du kan sælge nogle aktier fra aktiesparekontoen og nogle fra det åbne depot. Men sælg ikke flere på det åbne depot, end du holder dig under den høje aktieindkomstskat, du betaler af udbytter og kursgevinster ud over 55.300 kr.

Planlæg din skat af aktieindkomst

Denne artikel er en opdateret version af artiklen “Undgå tab du ikke kan trække fra i skat”. Overskrifter og manchet er nye, og en fejl i sidste afsnit er rettet 11/9-2020 11.48.

sep 09th, 2020 |