fbpx

3 finansielle omkostninger du kan undgå

Det kan være svært at være en dansk familie. For at få mest muligt ud af din økonomi, er du ofte nødt til at have lån og tage betydelig risiko i din privatøkonomi. Undgå disse finansielle omkostninger

Danskerne er nogle af de mest forgældede i verden, på grund af vores skatteregler, pensionsregler mm. De gør det en fordel at have lån og geare din økonomi med investeringer i pension og/eller frie midler, samt masser af fast ejendom på et tidligt tidspunkt i dit liv.

Rentefradraget medvirker eksempelvis til, at du kan låne penge og spare skat. Det er faktisk lidt underligt, at vi i samfundet synes, det er ok at støtte en bestemt branche på den måde – og med så mange milliarder om året. Den finansielle sektor er på den måde blevet understøttet af regler og love, som betyder mere gæld og større afhængighed fra danskerne til deres bank og realkreditselskab.

Gearing gør din økonomi konjunkturfølsom

Vi er også et af de lande, hvor gælden per borger topper. Det er dog ikke gælden alene, der er problemet, for der er også meget formue hos danskerne. Så vi er også rige, og pengene er godt fordelt på rigtig mange lommer, i stedet for nogle få, der ejer det hele. Det er gearingen, som er problemet. Altså det forhold at du både har stor formue og stor gæld. Det gør dig følsom overfor ændringer i konjunkturerne. Eksempelvis vil en finanskrise gøre de danske privatøkonomier mere usikre end i de lande, hvor der er meget lavere gæld.

Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på denne gearing. Fjern de unødige finansielle omkostninger og den risiko, der har en tendens til at blive opbygget i perioder med højkonjunktur.

Den rigtige risiko i porteføljen

3 finansielle omkostninger du kan undgå

Principielt er alle finansielle omkostninger dårlige for din privatøkonomi. I praksis er det dog umuligt helt at undgå omkostninger, da netop finansielle produkter ofte er komplicerede og kræver rådgivning og aktiv styring i dagligdagen, og de er typisk også nødvendige for at kunne leve normalt i Danmark.

Her er dog tre omkostningstyper, du skal fjerne:

1. Puljeordninger og private banking i banken

Omkostninger over 0,5% på dine porteføljer er for meget at betale. Ofte er puljeordninger på pensioner og privat banking i øvrigt en del dyrere. Det mest normale er at du betaler mellem 1 og 2% om året for dette. Kommercielle pensionsselskaber er typisk endnu dyrere.

Hvorfor betale mere end nødvendigt?

2. Realkreditlån med fast rente med længere løbetid end nødvendigt

Mange danske familier betaler for en fast rente på deres realkreditlån, de aldrig kommer til at bruge ordentligt. Hvis du eksempelvis har en 30-årig fast rente på dit lån, og du kun regner med at bo i din ejerbolig i 10 år, så vil du principielt betale for meget i rente i de 10 år, du bor der. Du kunne jo have valgt en lavere 10-årig rente på realkreditlånet i stedet for en 30-årig rente fra start af. Din rente skal altså selvfølgelig afspejle dine risikoønsker, men også din forventning til, hvor lang tid du bliver boende. Særligt pensionister kan med fordel have denne overvejelse.

3. Forsikring du ikke har brug for

Både skadeforsikring og livsforsikringer har det med at hobe sig op i privatøkonomien. Du bør KUN dække dig forsikringsmæssigt for det, du ikke har råd til at have selvrisiko på. Din forsikringsdækning skal altså typisk blive mindre som tiden går, og du begynder at have mere og mere formue. Dobbeltdækning er faktisk også helt normalt at finde ud af man har, hvis du tjekker eksempelvis livsforsikringer på www.pensionsinfo.dk

Tjek dine årsopgørelser

Hvis du helt vil undgå ovennævnte omkostninger, så gennemgå din årsopgørelse fra bank, realkredit-, forsikring- og pensionsselskaber.

Husk at omkostningerne ikke flytter sig af sig selv. Det er dig, der skal tage beslutningen og gøre noget ved det.

Relaterede Nyheder