fbpx
Danske investeringsforeninger leverer ikke varen

Danske investeringsforeninger leverer ikke varen

”Hvis man skærer de danske investeringsforeninger over én kam, så leverer de jo ikke varen.” Så klar og hård er dommen fra en af Danmarks førende eksperter Ken L. Bechmann, professor i finansiering ved CBS i Jyllands-Posten.

Baggrunden er en analyse fra Morningstar Research (pdf), der viser, at flertallet af danske investeringsforeninger har store problemer med at levere de afkast, de stiller investorerne i udsigt. Undersøgelsen viser, at syv ud af ti aktive investeringsforeninger ikke lever op til deres erklærede mål om at levere et afkast, der er højere en gennemsnittet for markedet.

Læs artiklen: Passiv er bedre end aktiv, når det gælder investeringsstrategi

Carsten Tanggaard, professor i finansiering ved Aarhus Universitet, betegner i Jyllandsposten investeringsforeningernes resultater som ”meget, meget ringe”. Også hans kritik af de aktive investeringsforeninger er hård: ”De er simpelthen ikke i stand til at slå markedet, og man kan ikke konkludere andet end, at de 30 pct., der slår markedet, har været heldige”.

Kritik af danske investeringsforeninger

Morningstars undersøgelse kommer efter lang tids kritisk opmærksomhed på investeringsforeningerne og deres samarbejde med bankerne. Det har bl.a. drejet sig om den såkaldte formidlingsprovision, som mange investeringsforeninger betaler til bankerne for at sælge deres produkter.

Investeringsforeningerne er desuden blevet kritiseret for, at stordriftsfordele ikke i tilstrækkelig kommer kunderne til gode gennem lavere omkostninger.

Og nu kommer så Morningstars afdækning af, at de aktive investeringsforeninger, som udgør langt den største del af bankernes produkter, ikke leverer det afkast de stiller i udsigt.

Danske investeringsforeninger er dårlige

Branchen afviser kritik

Kritikken preller tilsyneladende helt af på investeringsforeningernes brancheforening IFB. Formand for IFB Tage Fabrin-Brasted udtaler tidligere på ugen til Jyllandsposten, at han ikke kan læse noget ud af Morningstars undersøgelse.

IFB kritiserer desuden præmisserne for Morningstars undersøgelse og forklarer her det dårlige resultat med særlig vanskelige omstændigheder på markedet det seneste år.

IFB føler sig senere på ugen kaldet til at imødegå den mere generelle kritik i endnu en pressemeddelelse. Denne gang er afsender ledelsen for fem af de største investeringsforeninger Danske Invest, Nykredit Invest, BankInvest, Jyske Invest og Sydinvest.

De fem formænd afviser kritikken på alle punkter og fremfører en række argumenter for den nære forbindelse mellem investeringsforeninger og banker.

En uhellig alliance

Når formænd fra de største investeringsforeninger, der i øvrigt alle er tilknyttet større banker, træder frem på denne måde, bliver det tydeligt, hvem der bestemmer i branchen.

Der tegner sig et billede af en uhellig alliance mellem banker og investeringsforeninger. Bankerne sælger foreningernes dyre aktive produkter til sine kunder, men tjener til gengæld store penge på at skaffe kunder til foreningerne.

Investorerne, der jo ejer investeringsforeningerne, bliver taberne. Det er den omvendte verden. Investeringsforeningerne burde jo først og fremmest varetage medlemmernes interesser ved at sikre dem det bedst mulige afkast gennem billige produkter.

Bankerne tjener milliarder på investeringsforeninger

Invester du med unødvendige omkostninger?

Har du pension eller frie midler placeret i investeringsbeviser gennem din bank, så er dine penge højst sandsynligt placeret i aktive investeringsforeninger med høje omkostninger. Måske er det på tide at finde en anden rådgiver.

Læs artiklen: Formidlingsprovision stjæler dit udbytte

Relaterede Nyheder