fbpx
Dobbeltbeskatning af udbytter på vej

Dobbeltbeskatning af udbytter på vej

Har du danske aktier i danske investeringsforeninger, bliver dine udbytter fremover beskattet to gange. Det vil kunne mærkes for den lille investor.

Ny lov giver dobbeltbeskatning

Folketinget vedtog i denne uge (22 2021) lovgivning, der reelt medfører dobbeltbeskatning af danske investorers udbytter af danske aktier i danske investeringsforeninger.

Hidtil har udbytter været skattefrit i foreningen og er blevet beskattet hos investorerne, når investeringsforeningen udbetalte udbytter. Fremover skal investeringsforeningen afregne 15 % skat, hvorefter du som investor skal betale den sædvanlige skat, afhængig af om det er udbytte fra frie midler, pensionsmidler eller andet.

Det betyder, at dine skatten på dine udbytter fra danske selskaber i danske investeringer stiger med 11 %-point i forhold til tidligere. Det er de facto en dobbeltbeskatning, som sænker dit afkast efter skat på frie midler fra 73 til ca. 62 kr., for hver 100 kr. du får i udbytte.

Baggrunden er en EU-dom, som siger, at danske investeringsforeninger ikke må have særstatus med særlige gunstige vilkår i forhold til udenlandske investeringsforeninger. Disse betaler i forvejen 15 % i udbytteskat, så den nye lov sidestiller danske og udenlandske foreninger.

Sverige er gået den anden vej og gjort alle udbytter skattefri, for at undgå dobbeltbeskatning, men det er ikke lykkes at finde en dansk model, der gør det samme.

Blandede forventninger til afkast

Få flere artikler som denne

Kan du lide denne artikel? Få vores gratis nyhedsbrev, FinansNYT. Hold dig orienteret om privatøkonomi, og få gode råd til at indrettet dig bedst muligt.

Mange investerer i investeringsforeninger

Figuren herunder viser, hvor meget danskerne bruger investeringsforeninger.

Danske investorers formue placeret i investeringsforeninger fordelt efter aktieafdelinger, obligationsafdelinger og blandede afdelinger. Kilde: Danmarks Nationalbank

Danske investorers formue placeret i investeringsforeninger fordelt efter aktieafdelinger, obligationsafdelinger og blandede afdelinger. Kilde: Danmarks Nationalbank

Danskernes brug af aktieinvesteringsforeninger er steget de senere år, og det forventes ikke at den nye lovgivning (L211b) kommer til at påvirke dette væsentligt. Provenugevinsten for staten forventes at blive 35-50 mio. kr. om året, hvilket ikke er meget i den kontekst.

Væn dig til et lavere afkast

For den lille investor, der har investeret i danske aktier gennem danske investeringsforeninger, vil den øgede beskatning have en mærkbar virkning.

Fremover skal du altså vænne dig til, at nogle investeringsforeninger med danske aktier giver et lavere afkast efter skat. Har du brug for at tilpasse din portefølje i den forbindelse, er du velkommen til at kontakte dig rådgiver i Finanshuset.

Relaterede Nyheder