fbpx
Pas på bankens pensionstrick

Pas på bankens pensionstrick

Vil din bank have dig til at låne i boligen til at købe en livrente? Det har flere ulemper end fordele, så pas på bankens pensionstrick.

Bankens pensionstrick

Har du høj indkomst og stor friværdi i boligen, kan du i nogle banker, som en del af en nedsparingsplan, blive tilbudt et særligt produkt. Det går ud på, at du låner f.eks. 1 mio. kr. i boligen og køber en livsvarig livrente for pengene. Bankerne slår på, at når du køber en livrente, giver det et fradrag i topskatten, som er højere end den skat, du betaler, når pengene bliver udbetalt.

Det lyder umiddelbart besnærende, men der er en række ulemper ved konstruktionen, som gør, at fordelen samlet set er stærk tvivlsom for dig som kunde.

Kræver overblik og forudsigelighed

Det banken reelt foreslår, er at du flytter skattefri friværdi i boligen over i en pensionsordning (livrente) for at få et fradrag i din indkomst (topskat). Til gengæld skal du så betale skat af pengene, når de bliver udbetalt.

For at du kan vide, om den øvelse er en fordel for dig, kræver det, at du har fuldstændig styr på dine indkomst- og skatteforhold, både før og efter du går på pension. Det er desuden tvivlsomt, om det er muligt at forudsige indkomst-, skatte- og pensionsregler over en periode på ofte mere end 30 år, når der også tages højde for risikoen for ændringer i skatte- og pensionsreglerne.

Køber du en livrente på f.eks. 1 mio. kr., kan du de næste 10 år trække en tiendedel – dvs. 100.000 kr. fra i din indkomst. For at udnytte dette skal du selvsagt vide, om din indkomst er så høj de kommende 10 år, at du rent faktisk kan trække 100.000 kr. fra i topskatten. Det er i sagens natur usikkert for de fleste.

En fordel og to ulemper ved livrente

Ekstra omkostninger

Når du sætter penge ind på en livrente, bliver der til en start typisk trukket 3-5 % af ordningens størrelse i omkostninger. Derudover trækker dit pensionsselskab ca. 1 % i årlig omkostning i hele livrentens løbetid for at placere pengene.

En livsvarig livrente baserer sig på en gennemsnitlig levetid på cirka 20 år fra dit forventede folkepensionstidspunkt. Du skal med andre ord leve til du er mindst midt i firserne, for at være sikker på at se alle dine penge igen. Lever du længere end det, er det en økonomisk fordel, men det er selv sagt usikkert.

Udbetalinger fra din livrente bliver beskattet som personlig indkomst, og de må hverken medføre topskat eller modregning i folkepensionens pensionstillæg. Sker det, giver hele konstruktionen underskud rent skattemæssigt.

Kan du forudse alle disse forhold, mindst 10 år inden du starter udbetalingen af din livrente? Det er i bedste fald også usikkert.

Dertil kommer, at du som minimum løbende skal betale renter og bidrag, af det lån du har optaget i din bolig, og at du i øvrigt kan opretholde afdragsfriheden længst muligt.

3 vigtige punkter til en pensionsplan

Usikkert om løsning gavner dig

Alt i alt er konstruktionen med at låne i boligen til at indbetale på en livrente efter Finanshusets vurdering usikker. Der er tre sikre vindere ved denne konstruktion, banken, pensionsselskabet og realkreditselskabet. Som kunde vinder du kun, hvis du lever længe nok og har optimale indkomstforhold i hele perioden. Det er en ulige risikofordeling.

Det kan alt for nemt vise sig at være en ulempe rent skattemæssigt. Derudover indebærer optagelsen af lånet øget risiko og omkostninger til renter og bidrag. Dertil kommer ekstra omkostninger inde i livrenten, og sidst men ikke mindst kræver det, at du helst bør leve længere end gennemsnittet.

Dette er et godt eksempel på, hvordan bankens rådgivning hen mod produktsalg ikke nødvendigvis tjener dine interesser som kunde. Der er intet mærkeligt eller forkert ved, at bankrådgiverne rådgiver om og anbefaler bankens og søsterselskabernes egne produkter. Det er deres opgave. Derfor skal du altid være kritisk og opmærksom på, om bankens tilbud nu også er i din interesse.

Savner du overblik og viden til at vurdere bankens tilbud, kan du få rådgivning med 100% udgangspunkt i dine ønsker og interesser af en uafhængig økonomisk rådgiver.

Relaterede Nyheder