fbpx
Rod i bankernes gældsopkrævning

Rod i bankernes gældsopkrævning

Der er rod i bankernes gældopkrævning. En række af de største danske banker har begået alvorlige fejl, der har haft betydning for tusindvis af kunder.

Alvorlige fejl i mange banker

I 2020 kom det frem at Danske Bank har inddrevet gæld fra inkassokunder ulovligt i mange år. I den forbindelse bad Finanstilsynet de øvrige banker om at gennemgå deres praksis for gældsinddrivelse.

Nu viser redegørelser fra en række større banker, at de lige som Danske Bank har haft alvorlige fejl i deres gældsinddrivelse. Nordea, Jyske Bank og Nykredit har i tusindvis af tilfælde har opkrævet gæld, der har været forældet, beregnet forkert, eller som de pågældende personer aldrig har lånt.

Udover Nordea, Nykredit og Jyske Bank drejer det sig i denne omgang om to datterselskaber til Jyske Bank samt Arbejdernes Landsbank, Lån og Spar Bank og Sparekassen Sjælland-Fyn, hvor der er konstateret fejl i gældsinddrivelsen.

Forbrugerrådet Tænk beskriver sagen som skæmmende og betegner fejlene som meget klare og tilsyneladende systematiske.

Investeringsrådgivning i banken er ikke gratis – Finanshuset Fredensborg

Er du ramt af fejl?

Har du haft gæld til banken, der er blevet opkrævet via deres gældsinddrivelse, er der grund til at overveje, om alt er foregået efter reglerne. Er du i tvivl bør du kontakte din bank og bede om en redegørelse for dine forhold, og om der eventuelt kan være begået fejl.

Få sendt et udkast til en mail om fejl i gældsinddrivelse

Brug eventuelt dette udkast til en mail eller et brev til din bank:

Storbanker på stribe har inddrevet gæld ulovligt fra tusindvis af danskere. (berlingske.dk) Kræver abonnement.

Relaterede Nyheder