fbpx

Totalforbyd formidlingsprovisioner

Totalforbud mod formidlingsprovisioner er den eneste løsning

Forbuddet mod formidlingsprovisioner virker ikke. Stik mod intentionerne er bankernes investeringsordninger blevet dyrere og ifølge nogle mere uigennemsigtige. Er et totalforbud er vejen frem?

Banker flyver under radaren

Finanstilsynet konkluderer i en ny undersøgelse, at forbuddet mod formidlingsprovisioner ikke virker. Tværtimod er bankernes investeringsordninger måske endda blevet dyrere og mere uigennemsigtige. Er et totalforbud den eneste løsning?

Søger du rådgivning i banken om, hvordan du skal investere din opsparing, får du bankens egne produkter. Det er helt logisk – banker er jo forretninger, der lever af at sælge de varer, der er på hylderne. Det er bare ikke rådgivning, men salg.

Bankerne kan ikke opkræve formidlingsprovisioner for at sælge egne produkter – med mindre de omgår gældende regler. Det har bankerne gjort de seneste 13 måneder. De anbefaler ganske enkelt deres kunder at investere i fonde, der ikke er underlagt forbuddet mod formidlingsprovisioner.

Det er mod intentionerne i de regler, der blev indført d. 1. juli 2017, så vi må konstatere, at reglerne ikke virker.

De gældende regler

Finanstilsynet forklarer baggrunden for de nuværende regler i et orienteringsbrev til bankerne sidste år:

“Den finansielle branche er i gang med at tilpasse sig til de kommende regler, og vores løbende dialog med branchen har afdækket et behov for, at vi allerede nu tilkendegiver, hvor grænserne for betalinger går”

Det fremgår af fortolkningen, at bankerne særligt skal være tilbageholdende med at modtage betaling for rådgivning, distribution, salg og markedsføring fra blandt andet investeringsforeninger, når bankerne leverer porteføljepleje til kunderne.

Derimod er det efter Finanstilsynets fortolkning som udgangspunkt i orden, at bankerne modtager betaling for eksempelvis administration og investeringsforvaltning.

Tilsynet afklarer i brevet reglerne således: ”Skillelinjen går, der hvor betalingen reelt afhænger af bankens distributionsindsats. Det er her, der er størst risiko for interessekonflikter, fordi provisionsbetalingen kan tilskynde banken til – på vegne af kunderne – at købe produkter, der ikke er i kundernes bedste interesse”.

Skjulte omkostninger på investering i banken forbydes

Tid til et totalforbud?

Vi må nu konstatere, at bankerne har været fuldstændig ligeglade med intentionen i MIFID II (EU’s regler for handel med finansielle produkter). De har i stedet fundet en vej uden om reglerne. Det er jo dybt utilfredsstillende, når en branche opfører sig sådan. Derfor kan der nu, efter min mening, kun være en vej frem. Indfør et totalforbud, når bankerne tydeligvis ikke kan finde ud af det selv.

I forbindelse med udarbejdelsen af de gældende regler udarbejdede en arbejdsgruppe om honorarmodeller en rapport til erhvervs- og vækstministeren. Rapporten indeholder analyser og anbefalinger om, hvad der virker, og hvad der er brug for i branchen.

Hent Rapport fra arbejdsgruppen om honorarmodeller

En mulighed rapporten beskriver, der ikke er taget i anvendelse, er et totalforbud. Adskillige markedsdeltagere og eksperter anbefalede denne model, og eksempler fra England og Holland viste, at det kan virke i praksis. Tiden er inde til at gå denne vej. De seneste 13 måneder har vist, at branchen tydeligvis ikke selv er i stand til at ændre sin uholdbare praksis.

Undgå du bankernes urimelige provisioner

Bankernes provisioner kan koste dig mange tusinde kroner som investor. Omkostningerne til formidlingsprovision udgør typisk mellem 0,5-1% om året. Det er penge, som tages fra dit afkast. Det skal du selvfølgelig ikke finde dig i.

Derfor bør du undgå private banking og puljeordninger – og i det hele taget være meget kritisk, når bankerne anbefaler investeringsforeninger og fonde, de selv ejer eller har aftaler med.

Sørg for at frigøre dig fra formidlingsprovisioner af enhver art. Du kan eksempelvis skrive til din bank, at du ikke ønsker at have denne type investeringer i din opsparing/portefølje.

Erfaringen viser at investorer, der gør dette, har større muligheder for at skabe et afkast, der rammer markedsafkastet over tid.

Banker og pensionsselskaber spiser din pension

Relaterede Nyheder