fbpx

Styr økonomien i 4 privatøkonomiske regimer

Din indkomst og dine udgifter bestemmer graden af usikkerhed i din økonomi. Varierer begge dele meget, er det nødvendigt at have overblik og gode evner for at styre efter et budget.

Livsvalg påvirker din økonomi

Den daglige økonomi kan være meget forskellig afhængig af, hvordan du indretter dig. Du kan have en meget enkel økonomi med få faste udgifter udover husleje, telefon og togkort. Eller du har måske så mange faste udgifter, at det meste af din indkomst går til at betale realkreditlån, bil og forsikringer?

Dine valg af bolig, job og familieforhold bestemmer i høj grad, måske uden du tænker over det, om du får en sikker eller usikker privatøkonomi. Er du eksempelvis håndværker, kan din indkomst variere meget fra år til år afhængig af sæson og konjunkturer.

Er du derimod sygeplejerske eller skolelærer, er det som regel let at forudsige din indkomst mange år frem.

Højere sikkerhed med alderen

Du vil typisk stræbe mod at få en sikrere indkomst, efterhånden som du nærmer dig pensionen, og dine udgifter vil samtidig falde. Det betyder, at modne familier som regel har en mere stabil privatøkonomi end yngre familier.

Det behøver dog ikke at ske som en naturlig udvikling. Du kan med enkle værktøjer og metoder planlægge din privatøkonomi, så du når det stabile regime hurtigere.

4 privatøkonomiske regimer

I tabellen herunder er beskrevet 4 fundamentale privatøkonomiske regimer:

  1. Ustabile indkomster og ustabile udgifter
  2. Stabile indkomster og ustabile udgifter
  3. Ustabile indkomster og stabile udgifter
  4. Stabile indkomster og stabile udgifter

Gennem livet går du typisk fra regime 1 mod regime 4.

 Ustabile udgifterStabile udgifter
Ustabile indkomsterUndgå så vidt muligt at tage risiko alle andre steder i økonomien.Det er meget vigtigt at lægge et budget, før du disponerer.

Stor usikkerhed om balancen i økonomien gør det svært at købe fast ejendom, hvis du ikke har en stor opsparing.

Mange i denne situation fokuserer på at skabe sikre indkomster, men det er ofte lige så vigtigt at minimere de faste udgifter.

Sælgere med stor bonusordning, håndværkere med sæsonarbejde eller selvstændige er ofte i denne situation.Tegn eventuelt ekstra arbejdsløshedsforsikring, hvis du arbejder i et fag med usikker indkomst eller hvis dit fag er konjunkturfølsomt.

Planlæg længere frem end en måned ad gangen. Brug eksempelvis et ønsket rådighedsbeløb til at finde en balance i økonomien på lang sigt.

Stabile indkomsterArbejd med en større reserve.Brug ikke alle dine penge hver måned, men spar op på kort sigt.

Børnefamilier eller familier, som lige har købt bolig, er eksempler på dette.

Gardér dig mod udefra kommende risici.

Din økonomi er ret forudsigelig, derfor har du sjældent brug for værktøjer til at korrigere med.

Familier tæt på pensionering søger typisk dette regime.

4 privatøkonomiske regimer bestemt af stabilitet i udgifter og indkomster. © 2018 Finanshuset i Fredensborg A/S

Lav et budget – især hvis økonomien er usikker

Der er balance i økonomien, når du ikke bruger mere, end du tjener over tid. Det er nemt, hvis du kun bruger, det du tjener, men sådan fungerer det ikke i praksis.

Du bliver fristet til mange gode og dårlige beslutninger gennem livet. Det er eksempelvis dårligt at låne til forbrug, mens det er godt at låne til at købe en bolig eller til at gøre din uddannelse færdig. Derfor kan der være perioder i dit liv, hvor det er fornuftigt, at dine udgifter er større end din indkomst.

Det er altid godt at lave et budget over dine faste udgifter, i visse situationer er det særligt vigtigt. Det kan virke meningsløst at lægge et budget, hvis du ikke kender din indkomst. Men netop i dette tilfælde gør et budget allermest gavn, fordi det viser dig, hvad der skal til for at få balance i økonomien. Det viser dig også, hvor galt det kan gå, hvis du ikke gør noget.

Hent et budgetskema og lav et budget

Kan du leve med risiko og udsving i økonomien?

Forsikringer, fast rente på boliglån, reserver, udnyttelse af de fordele loven giver i forhold til skat, pension eller andre dele af privatøkonomien kan give mere stabilitet.

Det betyder dog ikke, at det altid er godt at benytte muligheder som forsikring og fast rente. Disse muligheder er nemlig dyrere end at acceptere risikoen eller en variabel rente, du nogle gange kan tåle i sin økonomi, hvis du måler i gennemsnit gennem dit liv. Eksempelvis bør du begrænse dine omkostninger til forsikringer gennem livet ved at gøre brug af muligheden for selvrisiko i policerne.

Nogle gange er det bedre at kende din risiko og acceptere den. Det afhænger af din risikotolerance, der er meget individuel. Kan du leve med ustabile indkomster og udgifter med den usikkerhed og de udsving i muligheder, det giver gennem dit liv?

Du kan selv gøre meget ved løbende at planlægge og indrette din økonomi, så den passer til dine ønsker og behov i de forskellige faser af dit liv.

Relaterede Nyheder