fbpx

Manglende konkurrence koster boligejere milliarder

Der mangler konkurrence på realkreditlån. Selskaberne hæver udbytterne i stedet for at sænken priserne. Manglende konkurrence koster boligejere milliarder.

Markedet for realkreditlån lider under, at det styres af ganske få selskaber, og at bankerne sidder på kontakten til kunderne. Det er to væsentlige konklusioner i Konkurrencerådets seneste analyse.

Hovedkonklusioner i Konkurrencerådets analyse af konkurrencen på realkreditmarkedet

Manglende konkurrence koster boligejere milliarder

Konklusionerne er ikke nyt stof for iagttagere af området, men denne gang står det lysende klart og følges af anbefalinger om væsentlige ændringer. Konkurrencen på realkreditmarkedet er svag, og det er for svært for kunderne at forstå produkterne og skifte selskab.

Et godt eksempel er situationen i 2015, hvor rigtig mange boligejere havde mulighed for at få lavere rente på deres lån. En forbavsende stor del af lånerne tog bare ikke gevinsten hjem. I gennemsnit gik de glip af en gevinst på 15.000 kr. Tilsammen gik danske boligejere glip af 1,5 milliarder kroner!

Dansk realkredit på katastrofekurs

Sådan får du bedre priser og vilkår på realkreditlån

Realkreditmarkedet er for kompliceret og gennemsigtigheden er ikke god nok siger den offentlige forbrugerportal forbrug.dk og konkurrencerådet samstemmende.

Vil du have de bedst mulige priser og vilkår på dine lån kan du følge forbrug.dk´s råd til boligejerne, som jeg gerne tilslutter mig:

  • Hold øje med rente- og kursudviklingen. Realkreditinstitutterne har beregnere, som du kan bruge til at tjekke, hvornår det kan betale sig at omlægge dit lån.
  • Indhent flere tilbud. Din bank anbefaler ét realkreditinstitut, men indhent også lånetilbud fra mindst ét andet realkreditinstitut.
  • Forhandl om lånevilkår og priser. Syv ud af ti, der forhandlede, opnåede bedre vilkår ifølge Konkurrencerådets analyse.
  • Tjek, hvad du skal betale i bidragssats, oprettelse og månedlig ydelse. Hvis du har svært ved at gennemskue det, så spørg eller søg uafhængig rådgivning.
  • Undersøg, hvilken kursskæring (gebyr) realkreditinstituttet tager.
  • Vurdér om et såkaldt prioritetslån hos et pengeinstitut bedre lever op til dine behov.

Kilde: www.forbrug.dk

Højere udbytte frem for lavere priser

Men analysen giver anledning til om muligt endnu mere graverende konklusioner.

En af hovedkonklusionerne imødegår selskabernes forklaring af prisstigninger med øgede kapitalkrav:

“Kapital kan rejses på flere måder. Egentlig kernekapital kan rejses enten via tilbageholdt overskud (indtjeningen) eller ved fx udstedelse af aktier. Flere institutter har fleksibilitet i forhold til at rejse egenkapital samt lavere omkostninger end andre institutter i markedet. På et velfungerende marked ville det være forventningen, at de udnyttede disse fordele til at sænke prisen og vinde markedsandele. Det er imidlertid ikke sket. Tværtimod er bidragssatserne i de forskellige institutter øget i umiddelbart forlængelse af hinanden.”

Her fremgår det, at selskaberne hæver udbyttet frem for at sænke priserne. Det er meget alvorligt, når konkurrencen på så vigtigt et marked er så dårlig, at det er muligt ligefrem at hæve priserne uden gyldig grund. Men det er præcis, hvad der er sket med realkreditlån siden 2009 – og ikke mindst fra 2011. Priserne på nogle produkter er steget med flere hundrede procent!

Hvordan vælger du det rigtige realkreditlån?

Nye selskaber på vej?

Konkurrencestyrelsens analyse viser, at lovgivningen hindrer nye selskaber i at komme ind på markedet, og får udenlandske selskaber til at holde sig væk. Der er dog initiativer til at etablere uafhængige realkreditselskaber.

Initiativtagerne søger i skrivende stund kapital til at etablere et uafhængigt realkreditselskab. Det vil styrke konkurrencen i markedet, men desværre er lovgivningen meget rigid. Der vil går lang tid inden et nyt selskab får tilstrækkelig volumen til både at være god for låntagerne og at have en stabil drift. Kort sagt kræver det rigtig mange penge at starte et realkreditselskab.

Lad os håbe at regering og folketing ser og forstår betydningen af dette og ændrer lovgivningen for etablering af realkreditselskaber. Jo før jo bedre!

Relaterede Nyheder