fbpx

3 måder at konvertere dit realkreditlån

Fakta. Omlægning af realkreditlån er flere ting. Der er 3 måder at konvertere dit realkreditlån, nedkonvertering, opkonvertering og skråkonvertering.

Nedkonvertering

Obligationer svinger i kurs i takt med markedsrenten. Når renten falder, så stiger kursen og omvendt.

Obligationslån har indbygget en indfrielsesklausul, der betyder, at hvis markedsrenten falder til et niveau, hvor kursen stiger op over kurs 100, så kan låntager – boligejeren – opsige lånet og indfri det til kurs 100.

Lånet kan så refinansieres ved at optage et nyt obligationslån med en lavere pålydende rente/kuponrente, hvorved boligejeren opnår en lavere rente på sin gæld og dermed ydelse (ydelse = rente + bidrag + eventuelt afdrag).

Opkonvertering

Hvis renten stiger, falder kursen på obligationerne. I det tilfælde kan låntager opkøbe obligationer til den lavere kurs, indfri lånet og optage et nyt lån med en højere kurs og højere pålydende rente.

Det giver en fordel, ved at gælden falder, men til gengæld bliver ydelsen en smule højere. Derfor er det kun en fordel at opkonvertere, hvis renten falder igen, så du kan nedkonvertere og dermed sænke ydelsen.

Skråkonvertering

Skråkonvertering er at skifte fra et fastforrentet lån til et variabelt forrentet realkreditlån – eller omvendt. Fordelen er henholdsvis en markant lavere rente og dermed øget risiko eller en højere rente og en lavere risiko.

10 bedste råd om konvertering af realkreditlån

Relaterede Nyheder