fbpx
Pas på ved flytning af depoter

Pas på ved flytning af depoter

Undgå at flytte værdipapirer mellem egne depoter ved at sælge fra ét depot og købe igen i et andet.  Der er en nem måde at undgå ulovlig handel ved flytning af depoter.

Hårde regler om markedsmanipulation

Handler du som investor værdipapirer med dig selv over en markedsplads, også kaldt wash trading, sender du vildledende signaler til markedet om udbud og efterspørgsel efter værdipapiret. Det gælder uanset, om du handler direkte med dig selv, eller om du f.eks. sælger til dit eget holdingselskab.

Wash trading kan give urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på værdipapirer og betragtes derfor som markedsmanipulation i markedsforbrugsforordningen, artikel 12, stk 1, litra a.

Markedsmanipulation er ulovlig, uanset om investor har handlet med sig selv med vilje eller ej, hvad størrelsen på handlen er, om det er sket flere gange, eller om handlen har medført en kursændring.

Pas på ved flytning af depoter

Finanstilsynet har set flere tilfælde af wash trading, hvor investor handler med sig selv for at flytte værdipapirer fra et depot til et andet. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at investor samler sine pensionsmidler i ét depot, eller skifter bank og ønsker at samle sine værdipapirer i den nye bank.

Domme på området har medført både ubetinget fængselsstraf fra 1-2 måneder samt bødestraffe på 40.000 og 50.000 kr.

Undgå ulovlig handel

Vær derfor opmærksom på at undgå at handle værdipapirer med dig selv som wash trading. Du kan undgå at handle med dig selv ved at betale din bank for at flytte dine værdipapirer til et andet depot, da det på den måde sker uden om markedspladsen.

Relaterede Nyheder