fbpx
Hvad bruger vi på husholdning?

Hvad bruger vi på husholdning?

I vores undersøgelse af danskernes økonomiske planlægning og forbrug er vi nået til forbruget på husholdning. Hvad bruger vi på husholdning?

Blandt svarerne bor 20 % alene mens 45 % er to i husstanden, 12 % er tre, 17 % fire og 5 % svarede at de var fem eller flere. Vi spurgte til, hvor meget der bliver brugt på husholdning (inkl. specialforretninger) pr person pr md.

To lige store grupper på knap 30 % svarede, at de bruger henholdsvis 1.500-2.000 og 2.000-2.500 kr. på husholdning for hvert medlem af husstanden. En mindre andel af besvarelserne på knap 12 % angiver et forholdsvis lavt forbrug under 1.500 kr.

De besvarelser med det højeste forbrug til hushold fordelte sig på 18 %, med et forbrug på 2.500-3.000 kr., og henholdsvis 7 og 6 %, der bruger 3.000-3.500 eller mere end 3.500 kr. pr person pr. md.

Hvordan styres forbruget til husholdning?

Vi undersøgte, hvordan økonomien styres ved at spørge til, hvor ofte svarerne overvåger deres forbrug.

Mindre end 5 % tjekker forbruget dagligt, mens knap 20 % gør det ugentligt. 31 % tjekker forbruget et en gang om måneden, og 16 % nogle gange om året, mens hele 29 % svarede sjældnere eller ved ikke.

FNU20-13-budget

12 % opgav, at de laver et meget nøjagtigt budget, mens 29 % bruger gennemsnitstal. 9 % udarbejder et budget, når der skal bruges mange penge på andre ting. Hele 43 % svarede, at de ikke har behov for et budget til husholdningen, mens 6 % ikke har lyst til at sætte tid af til det.

”Når man tænker på, at 40-50 % af rådighedsbeløbet går til husholdningen, og det er en af de største poster i privatøkonomien, så er det egentlig ganske overraskende, at der er hele 43 %, der ikke bruger tid på denne omkostningsdel”, siger Kim Valentin. ”Selvom man har penge nok, så er det jo stadig attraktivt, at få mest muligt ud af dem.” Uviljen mod at lave et budget kan selvfølgelig have noget at gøre med tidsforbruget. Men ofte vil det være den højeste timeløn man får på hele året “Tænk på, at 10-15 % af husholdningsudgifterne kan skæres væk, uden at det sænker livskvaliteten.”

Prøv eksempelvis en eller flere af disse relativt nemme øvelser (hvad der passer ind i dit program):

  1. Køb ind så få gange som muligt
  2. Køb ind efter tilbud
  3. Køb ind så tæt på hjemmet som muligt for at spare transportudgifter
  4. Køb aldrig ind når du er sulten
  5. Køb ind efter en på forhånd udført liste
  6. køb kun kvalitetsvarer, så smider du mindre ud
  7. Køb stort ind af varer, som kan holde sig.

Kilde: ”Giv dig selv en god økonomi – hele livet”, Kim Valentin, Nyt Nordisk forlag.

I april måned brugte 12 % mindre end en time på deres privatøkonomi, mens 38 % brugte at brugte 2-3 timer. Godt en fjerdedel (26 %) brugte 4-5 timer, 10% brugte 6-7 timer, mens 14 % brugte mere end 7 timer på deres privatøkonomi i april måned.

Vi takker for de mange besvarelser, vi har modtaget til vores undersøgelse. 292 personer besvarede de fem spørgsmål, og der er trukket en vinder af de to flasker god rødvin blandt deltagerne.

Få overblik over og planlæg din økonomi med vores gratis excel budget skema.

Relaterede Nyheder