fbpx
Mere indflydelse til uvildige rådgivere

Mere indflydelse til uvildige rådgivere

Folketinget ønsker mere indflydelse til uvildige rådgivere. Desværre kommer det modsatte til at ske, som tingene ser ud nu.

Det er stadig de færreste familier, der bruger uvildige rådgivere. Det mener folketingets erhvervsudvalg, at der skal lave om på. Det skal gøres nemmere at fravælge banken eller realkreditselskabet eller andre produktudbydere i den finansielle branche, når det drejer sig om optagelse af lån. Så langt så godt!

I august 2012 kom der så en rapport om mulighederne for at styrke uvildig rådgivning. Af rapporten fremgår det, at der skal gøres noget for både at sikre et rimeligt højt niveau på rådgivning og ordentlige klageinstanser. Det lyder også meget godt. Baggrunden er et forslag fra Det Radikale Venstre fra 2010, og det er skrevet ind i regeringsgrundlaget, at forbrugerne skal sikres bedre.

Lad mig slå fast med det samme, at denne blog klart er et partsindlæg i denne debat. Den udtrykker min kritiske holdning til regeringens forslag.

Dårlig økonomisk rådgivning er dyrere

Kunder tvunget til at betale for bankens “rådgivning”

Det var oprindelig meningen, at man skulle tvinge banker, realkreditselskaber mv. til at give en rabat til kunder, der IKKE ønsker rådgivning fra de virksomheder, som sælger produkterne.

I processen fra forslaget kom frem til nu, er det lykkedes finanslobbyen dvs. Finansrådet, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og andre at skræmme embedsmændene til at fjerne denne del i det endelige forslag.

Bekymrer du dig unødigt over økonomien?

Uvildige rådgivere har bedre tid til rådgivning

Det er ikke muligt at skille kreditvurderingen og rådgivningen ad, lyder det. Samtidig fremgår det, at der i bankerne bruges en halv time på rådgivning om lån. Lad mig lige gentage: EN HALV TIME! Det er helt utilstrækkeligt og på grænsen af til det useriøse, hvis det virkelig er rigtigt.

Det er dog mit indtryk at mange ansatte i bankerne faktisk giver eller gerne vil give det betydeligt mere tid. Men samtidig er ledelsen i bankerne er meget restriktive med, hvor meget tid der må bruges på den enkelte sag. Derfor bliver det heller ikke kvalitet, der kommer ud af det.

Uvildige rådgivere kan tilbyde at bruge den nødvendige tid på sagerne. Sagerne må gerne underlægges ankenævn og rådgiverne gerne en certificering. Men bankerne mv. må også bidrage til festen. Længere er den ikke.

Gratis investeringsrådgivning koster dig dyrt

Uvildig økonomisk rådgivning med udgangspunkt i kundens interesser

Som det ser ud nu, vil det blive meget sværere at nedsætte sig som uvildig økonomisk rådgiver. Altså stik modsat hensigten med forslaget.

Det er altså den omvendte verden – og dybt utilfredsstillende – at der ikke lyttes til, hvordan en spirende branche for uvildig rådgivning kan få bedre betingelser.

Fremtiden ligger ikke i at blande økonomisk rådgivning og salg i banker og finansielle supermarkeder. Politikerne bør derfor have modet til at holde fast i deres oprindelige mål og skabe en situation, hvor rådgivningen alene gives med udgangspunkt i kundens interesser.

Husk lige på, at det var bankerne, der skabte finanskrisen – det var ikke de uvildige rådgivere.

Relaterede Nyheder