fbpx

Få erstatning for din dyre andelsbolig

Har du købt din andelsbolig for dyrt? Så kan du måske kræve penge tilbage fra valuar og sælger. En ny dom fra byretten i Frederiksberg tilkender erstatning til andelsejer, der købte for dyrt som følge af en urimeligt høj valuarvurdering.

Nogle ejendomsmæglere og valuarer har været lige vel optimistiske med deres vurderinger af andelsforeninger. Det har i nogle tilfælde skruet priserne for højt op til skade for køberne.

Tre måder at opgøre andelsværdien

Ifølge chefjurist Jan Juul Jørgensen fra Finanshuset i Fredensborg A/S kan en andelsforening opgøre andelsværdien på én af tre måder

  1. anskaffelsessummen
  2. den seneste ejendomsvurdering
  3. en årlig valuarvurdering

Rigtig mange andelsforeninger er stiftet for en del år siden, hvorfor anskaffelsessummen har været forholdsvis lav. Da ejendomspriserne pludselig begyndte at stige voldsomt, valgte mange andelsforeninger at gå over til valuarvurdering.

“Det medførte en store stigninger i andelsværdien, og rigtig mange andelsboligejere fik en meget stor fortjeneste ved salg af andelslejligheden,” siger Jan Juul Jørgensen. “Tilsvarende blev andelene dyrere for køberne, men der opstår imidlertid et problem, hvis valuarvurderingen er for høj, for så kommer køberne til at betale for meget.”

Overvurdering

I en sag fra Frederiksberg købte et par i 2009 en andelslejlighed med en andelsværdi på 424.000 kr.

Prisen var udregnet på baggrund af en samlet værdi af andelsboligforeningen på 550 mio. kr. Vurderingen var foretaget i 2008 af valuar og ejendomsmægler Gunnar Brandt. Siden har to andre ejendomsmæglere og valuarer vurderet, andelsboligforeningens værdi i 2008 til ca. 350 mio. kr. – altså 200 mio. kr. lavere end Gunnar Brandts vurdering.

Retten fandt, at en overvurdering på 40 % var for meget, og Gunnar Brandt og sælgerne blev dømt til at betale en erstatning til køberne på 130.000 kr. plus 50.000 kr. til sagsomkostninger. Dommen bliver dog efter al sandsynlighed anket til landsretten.

Læs historien fra Jyllandsposten

Har du købt din andelsbolig for dyrt på grund af en høj valuarvurdering? Er du i tvivl om du har mulighed for at kræve erstatning? Ring eller skriv til chefjurist  Jan Juul Jørgensen.

Kræv overprisen for din andelsbolig tilbage

Relaterede Nyheder