fbpx
Finansierer du overforbrug med opsparingen?

Finansierer du overforbrug med opsparingen?

Styrer du forbruget med et budget, eller nøjes du med at se på bankkontoen. Finansierer du overforbrug med opsparingen? Sænker du opsparingen, bliver det dyrt i det lange løb.

I vores undersøgelse af danskernes økonomiske planlægning og forbrug beskæftiger vi os i denne måned med, hvordan danskerne håndterer overforbrug på enkeltposter i privatøkonomien. Tak til de knap 300, der valgte at besvare vores spørgsmål. Vi trækker lod om to flasker god rødvin blandt deltagerne.

Når budgettet skrider

Vi spurgte, hvordan ved du, om du har brugt for meget? Langt de fleste opdager overforbrug ved at se på bankkontoen (34 %) eller ved at holde forbruget op mod budgettet (36 %). Knap en fjerdedel angiver, at de aldrig bruger for meget. Meget få (0,7 %) svarer, at de opdager overforbrug, når de får rykkere eller brev fra banken.

FNU29-13-DOPF-overforbrug-h

Besvarelserne viser, at budgettet navnlig overskrides på de uforudsete udgifter (37 %) og på ferie og fornøjelser (36 %). Herefter følger husholdning med knap 28 %. Til gengæld er der ikke så mange husstande, hvor det typisk er bilen og børnene der giver anledning til overtræk.

Hvor skal pengene komme fra?

På spørgsmålet om, hvordan overforbruget finansieres, angiver godt 54 %, at de tager af opsparingen. En tredjedel nedsætter forbruget de følgende måneder, mens meget få enten trækker på kassekreditten eller arbejder mere.

25 % svarer, at de ændrer i måden, de styrer deres økonomi, når de oplever uhensigtsmæssigt forbrug, mens 45 % svarer, at de gør det, når overforbruget er væsentligt. Hele 18 % ændrer ikke i den måde, de styrer økonomien på, når de har brugt for meget.

Vi spurgte også til, hvor meget tid der blev brugt på privatøkonomien i juni måned. 20 % brugte mindre end en time. Knap 40 % brugte 1-3 timer og næsten 25 % brugte 3-5 timer.  Lidt over 5 % brugte 5- 7 timer, mens godt 12 % brugte mere end 7 timer på privatøkonomien i juni måned.

Dyrt at tage af opsparingen

”Hvis et overforbrug i privatøkonomien blot betyder, at opsparingen og dermed formuen sænkes, så betyder det, at dit fremtidige mulige forbrug også sænkes, ” siger Kim Valentin. Hver gang du ”overforbruger” én krone i år, får du 3 kroner mindre til forbrug om 30 år! Og det er vel at mærke i nutidskroner. Når det bliver til så meget, skyldes det, at du går glip af renters rente af pengene i 30 år.”

Se alle tal fra undersøgelsen.

Relaterede Nyheder