fbpx
Kan du spare på elregningen?

Kan du spare på elregningen?

Ugens FiF. Elforbruget er en af de lavthængende frugter, hvis du vil spare på boligudgifterne. Kan du spare på elregningen?

Det gælder om at identificere de strømslugende apparater i husstanden og slukke dem eller minimere brugen af dem. Da skatter og afgifter er en væsentlig del af elprisen, kan selv en mindre indsats ofte give pæne besparelser.

Du kan tjekke, hvor meget dine apparater bidrager til din elregning med en strømmåler. Vil du ikke selv investere i en strømmåler, kan du låne en på mange folkebiblioteker.

Elforbruget afhænger bl.a. af, hvor mange I er i husstanden. Udgiften ligger typisk omkring 5.000 kr. om året, når det er lavt, men i mange familier er det væsentligt højere. Teenagebørn er ofte storforbrugere af strøm.

Afgifter er en stor del af elprisen

YdelsePris i ører
Betaling for el (variabel)

39,60

Abonnement, elpris

1,00

PSO

17,40

Transport, lokalt net

22,70

Transport, transmission

6,90

Abonnement

5,40

El- samt tillægsafgift – høj sats

70,90

El- samt tillægsafgift – lav sats
Eldistributionsafgift

4,00

Elsparebidrag

0,60

Energispareafgift

6,50

SUB

175,00

Moms, 25 %

43,75

SUM, inkl. moms

218,75

Et eksempel på en udspecificeret elpris

Den reelle udgift til el og transport til husstanden udgør kun ca. 1/3 af slutforbrugerens elpris.

Selve elprisen er i dag konkurrenceudsat, men som det fremgår er elprisen kun en beskeden del af slutprisen, så det gør ikke en meget stor forskel, om du vælger fast eller variabel prissætning.

Sammenlign prisen hos din leverandør med priserne hos andre udbydere på fx FindEnergi.dk

Relaterede Nyheder