fbpx
Kan du spare på elregningen?

Kan du spare på elregningen?

Ugens FiF. Elforbruget er en af de lavthængende frugter, hvis du vil spare på boligudgifterne. Måske kan du spare på elregningen.

Styr dine strømslugere

Elforbruget afhænger bl.a. af, hvor mange I er i husstanden. Udgiften kan ligger omkring 5.000 kr. om året, når det er lavt, men i mange familier er 15.000 kr. om året almindeligt. Teenagebørn er ofte storforbrugere af strøm.

En måde at sænke elforbruget på er, at identificere de strømslugende apparater i husstanden og slukke dem eller minimere brugen af dem. Da skatter og afgifter er en væsentlig del af elprisen, kan selv en mindre indsats ofte give pæne besparelser.

Læg en klimaplan for din privatøkonomi

Afgifter er en stor del af elprisen

Det har siden 2018 været planen at sænke elpriserne løbende fra 2024-2030. I 2022 blev der indgået en politisk aftale om at sænke elafgiften yderligere. Her kan du se hvordan elafgiften udvikler sig de kommende år.

Øre/kWh20222023202420252030
Nuværende elafgift90,387,186,179,979,9
Lempelse i elafgift1414161617
Efter lempelse76,373,170,163,962,9

Kilde: Skatteministeriet 2022 

Tidligere udgjorde udgifter til el og transport til husstanden kun ca. 1/3 af slutforbrugerens elpris, men det har ændret sig væsentligt det seneste år. I dag udgør elprisen den overvejende del af elprisen, så du har en stor fordel ved at spare på strømforbruget.

Brug strøm når prisen er lav

Har du en elaftale med variabel pris er en god start på at sænke omkostningerne til el er at følge elpriserne time for time, og skubbe forbruget til tidspunkter med billige kWh-priser.

Kilde: Nordpool, Grafik: Elberegner.dk (Priser vises i kr./kWh og er ekskl. transport, afgifter og moms).

14 tips til at sænke dine energiudgifter

Relaterede Nyheder