fbpx
Aktiv eller passiv investering

Aktiv eller passiv investering

Aktiv eller passiv investering er et af dine vigtigste valg, når du investerer i aktier og obligationer. Skal du prøve at slå markedet eller følge en køb og hold-strategi?

Et grundlæggende valg i din investeringsstrategi

Du kan vælge mellem to grundlæggende forskellige tilgange, når du investerer dine pensionspenge og frie opsparing, aktiv eller passiv investering. Det gælder, både når du investerer gennem investeringsforeninger eller direkte i værdipapirer.

Der er dog ikke tale om to lige gode alternativer. Det viser erfaringen og en lang række undersøgelser med alle typer investeringsforeninger. Passive investeringsforeninger giver simpelthen i gennemsnit større afkast end aktive investeringsforeninger efter omkostninger.

Aktiv investering

Målet med aktiv forvaltning er at opnå et udbytte, der er højere end gennemsnittet for det pågældende marked, det såkaldte markedsafkast eller benchmark. Det mål forfølges ved investere i papirer, som forventes stige mere end markedsafkastet og sælge papirer, der forventes at stige mindre end markedsafkastet.

Aktiv forvaltning indebærer, at der løbende skal købes og sælges værdipapirer i porteføljen. Det giver højere omkostninger til analyser, forvalter og transaktioner, fordi der købes og sælge ofte. Aktiv forvaltning giver også højere risiko, fordi der er risiko for at forvalter kan være dårlig til sit arbejde eller begå fejl.

Passiv investering

Målet med passiv forvaltning er at opnå et afkast, der svarer til markedsafkastet minus omkostninger. Investeringen sammensættes derfor efter et indeks, der afspejler markedet så godt som muligt. Det kan fx være OMX C20-indekset, der afspejler danske aktier eller MSCI World-indekset afspejler det globale aktiemarked.

Ved passiv forvaltning forsøger forvalter altså ikke at slå markedet ved at udvælge papirer, der forventes at stige mere end gennemsnittet for markedet. Der arbejdes typisk med en køb-og-hold-strategi, hvor papirerne handles så sjældent som muligt. Det giver lavere omkostninger og lavere risiko.

Aktive investeringsfonde klarer sig dårligere

Der er ikke evidens for at aktive investeringsfonde lever op til deres mål om at slå markedet. En række undersøgelser har vist, at aktivt forvaltede fonde, der handler hyppigt med værdipapirer, har svært ved at levere varen.

Kun få aktive fonde lever op til deres mål, om at give et højere afkast end gennemsnittet for markedet. Det viser en række undersøgelser fra bl.a. Morningstar Research, Vanguard og danske Miranova.

Faktisk underperformer de fleste aktive investeringsforeninger målt på alpha – det risikojusterede afkast målt i forhold til markedsafkastet.

Det er muligt at finde eksempler på, at visse aktive foreninger i perioder har givet bedre afkast end passive, men i gennemsnit på lang sigt er det ikke muligt.

Pris og kvalitet hænger ikke sammen

Pris og kvalitet hænger ikke sammen for investeringsprodukter. Dyre aktive investeringsfonde giver dig både højere risiko og dårligere afkast.

Eksempelvis har en analyse fra analysebureauet Morningstar vist, at aktive fonde med amerikanske aktier i gennemsnit har givet afkast, der er over 1 %-point dårligere end tilsvarende passive fonde.

Der er altså ikke sammenhæng mellem pris og kvalitet, når det gælder investeringsprodukter. Tvært imod er der en ekstra forvalterrisiko på de aktive produkter. Der er nemlig stor forskel på hvor godt forvalterne på aktive produkter klarer sig fra år til år.

Investorer overser meget ofte den ekstra forvalterrisiko på aktive produkter, og det bliver kun sjældent belønnet med merafkast efter omkostninger.

Bankernes dyre investeringsforeninger

Find de billige passive investeringsforeninger

Det kan være svært som almindelig investor at finde rundt i alle de mange forskellige investeringsforeninger. Der findes over 800, og de vil alle gerne overbevise dig om, hvor gode de er til at tjene penge til dig. Af de 800+ investeringsforeninger i Danmark er der ifølge Finans Danmark kun 67 passive, så det kan være svært at finde de billige passive investeringsforeninger.

Du kan finde alternativer til bankernes dyre investeringsforeninger ved at søge på Finans Danmarks website. Følg linket nedenfor og vælg omkostninger i øverste bjælke til venstre. Filtrer f.eks. listen efter passive frit tilgængelige fonde. Sortér efter ÅOP ved at klikke på ÅOP i kategorierne over listen. Scroll ned for at se listen.

Find billige alternativer til bankernes dyre investeringsforeninger

Den gode nyhed er, at du selv kan gøre noget ved det.

  • Stands omkostningsmøllen, opsig din private banking-ordning og invester i stedet direkte i billige passive investeringsforeninger.
  • Undgå aktive investeringsforeninger, hvor det er muligt, og gå konsekvent efter de laveste omkostninger i markedet.
  • Vælg en køb og hold-strategi, hvor du handler så lidt som muligt og rebalancerer din portefølje en gang om året.
  • uafhængige rådgivning i Finanshuset i Fredensborg, om hvordan du kommer i gang med selv at investere og løbende rebalancerer din portefølje. Du får din egen faste rådgiver, du kan kontakte, og som kontakter dig, hvis du ønsker det.

Investering med lave omkostninger via eget depot

Relaterede Nyheder