fbpx
Alternativer til investering i aktier

Alternativer til investering i aktier

Alternativer til investering i aktier, der matcher afkastet på aktier er svære at finde. Men pas på, din risiko stiger med aktiekursen. Spred dine investeringer på forskellige aktiver.

Interessen for aktier er stor efter de seneste års gode afkast. En anden årsag til aktiernes popularitet er, at det er svært at finde alternativer, der kan matche aktiernes afkast.

Overvej alternativer til aktier

Alligevel er det vigtigt at have andre aktiver end aktier i formuen. Også selvom alternativerne i nogle perioder giver et lavt eller måske endda negativt afkast. Det er stadig at foretrække frem risikoen for et stort negativt afkast ved at være overeksponeret i aktier.

Det er afgørende, at du kender din investeringshorisont, når du vælger investeringsaktiver. Risikoen i aktiemarkedet er relativt høj på kort sigt, og derfor bør du være særligt opmærksom på at sprede risikoen. Det gør du ved at vælge mange forskellige aktiver i din portefølje. Jo kortere din tidshorisont, desto mere bør du sprede din investering.

Så mange aktier bør du have i din opsparing

Den lange tendens på aktiemarkedet

Dow Jones aktieindeks viser store udsving over tid. Derfor bør du tænke i alternativer til anktier, når du investerer.

Hvis du betragter udviklingen på aktiemarkedet i det lange perspektiv, bliver det tydeligt, at de mange udsving i kurserne udjævnes i én lang stigende tendens. Det gælder også relativt store fald som fx dotcomkrisen i 2001 og finanskrisen i 2007. Der har dog også været lange perioder, hvor afkastet har været beskedent som eksempelvis fra 1970-80.

Syv anbefalinger om aktieinvesteringer

Aktier bør være en fast del af porteføljen

Nogle investorer søger at maksimere deres afkast ved kun at have aktier i perioder, hvor aktierne stiger. Erfaringen viser dog, at det i praksis er vanskeligt, og at du skal være mere end almindeligt heldig for at få et afkast, der er højere end gennemsnittet ad denne vej. Din risiko for at ramme forkert, når du går ind og ud af markedet er simpelthen for stor. Derfor er det en bedre langsigtet strategi for dig at have aktier som fast bestanddel i porteføljen.

Se på det afkast du har fået indtil nu, og vær tilfreds med det. Det er bedre end at jagte det fremtidige afkast og lade risikoen i din portefølje stige i takt med aktieindekset. Denne overvejelse er aktuel for mange investorer i denne tid.

Aktier er stadig vigtige i din formue

Tænk risiko før afkast

Alternativerne til investering i aktier virker ikke så spændende i øjeblikket. Obligationsmarkedet tilbyder kun meget lave renter på risikofrie papirer. Der er næsten intet afkastpotentiale i virksomhedsobligationer. Og ejendomsmarkedet kræver stor tålmodighed og grundige analyser for at finde de rigtige investeringer. Det er svært at få gode afkast i det nuværende investeringsmarked.

Derfor er det fristende at lade andelen af aktier i porteføljen vokse – også mere end godt er. Men her bør du tage de lange briller på og acceptere, at afkastet på kort sigt er under pres. Ja, du skal have aktier i porteføljen, – måske også mange aktier, men du skal også sørge for at sprede risikoen i din portefølje.

Aktier giver højst sandsynligt store afkast på lang sigt – måske meget lang sigt. Men aktier giver ikke altid større afkast end andre investeringer. Som du kan se af figuren har der været lange perioder, også længere end ti år, hvor det har været sådan.

Derfor bør du have mange aktier i porteføljen i det nuværende marked, men du skal også have en god blanding af forskellige andre aktiver. Tro ikke, du kan forudsige fremtidige afkast ud fra historiske data, men brug dem med omtanke. Sammensæt i stedet din portefølje, ud fra hvor stor risiko du ønsker og kan tåle – ikke ud fra dine drømme om store afkast.

Få uvildig investeringsrådgivning

Relaterede Nyheder