fbpx

Generalfuldmagter bliver udfaset

Ugens FiF . Ny lov betyder, at generalfuldmagter med tiden bliver afløst af ny type fremtidsfuldmagt. Generalfuldmagter forbliver dog gyldige.

En generalfuldmagt kan gøre det muligt for dig at hjælpe en pårørende, nær ven eller bekendt, der ikke selv er i stand til at varetage egne økonomiske anliggender. En generalfuldmagt gør, at du kan handle på hans eller hendes vegne.

Sådan har det været hidtil, men der er ændringer på vej på området og generalfuldmagten bliver afløst af en fremtidsfuldmagt.

Har du styr på økonomien, når du dør?

Fremtidsfuldmagt skal sikre mod misbrug

Ifølge en ny lov skal fremtidsfuldmagter oprettes i et nyt offentligt register og skal desuden underskrives foran en notar for af være gyldig. Det er en ændring i forhold til generalfuldmagten, hvor der ikke er formkrav til, hvordan de skal oprettes. De nærmere regler bliver først præciseret når lovens ikrafttrædelse nærmer sig.

Hensigten med den nye fremtidsfuldmagt er blandt andet at begrænse mulighederne for misbrug. Når du opretter en generalfuldmagt træder den i kraft øjeblikkeligt, og det gør det nemmere for modtageren at misbruge fuldmagten. Derimod er der klare regler for, hvornår og hvordan fremtidsfuldmagten træder i kraft, og hvornår fuldmægtige kan handle på vegne af fuldmagtsgiver.

For at en fremtidsfuldmagt kan træde i kraft, skal der sendes en anmodning til Statsforvaltningen. Der skal vedlægges en lægeerklæring eller anden dokumentation for at fuldmagtsgiver ikke længere kan varetage egne interesser.

Sådan sikrer du økonomien med et testamente

Generalfuldmagter bliver ugyldige

Lovgivningen er vedtaget, men det er endnu ikke klart, hvornår de nye regler træder i kraft. Når det sker, må det forventes at generalfuldmagter oprettet efter lovens ikrafttræden på sigt bliver helt afløst af fremtidsfuldmagten.

Få styr på familiejuraen – læs om juridisk rådgivning

Relaterede Nyheder