fbpx
Den rigtige risiko i porteføljen

Den rigtige risiko i porteføljen

Hvad er den rigtige risiko i porteføljen? Det er svært at sige. Derfor vælger mange alt for lav risiko i deres investeringer. Det er dårligt for formuen.

Ingen risiko intet afkast

Intet afkast uden risiko. Det er særligt tydeligt i øjeblikket, hvor den risikofri rente er tæt på 0 %. Regner du inflationen med, taber du eksempelvis på 10-årige meget sikre obligationer.

Sådan har det ikke altid været, men det er vilkårene i det lavrentesamfund, vi befinder os i nu. Det sætter fingeren på en af de største udfordringer for opsparere i øjeblikket, du taber på at have penge i banken.

Vi danskere har i gennemsnit mere en 150.000 kr. på almindelige konti uden rente. Hertil kommer penge på pensionskonti, virksomhedskonti og de mange penge, der er investeret i obligationer med negativ effektiv rente.

Der kan være gode grunde til at have midler kontant eller gemt væk i lavrenteobligationer, men de fleste opsparere kan forbedre deres afkast ved at vælge den rette risiko på det rette tidspunkt. Rettidig risiko, kan man kalde det.

Er der lang tid til, du skal bruge dine penge, er for lav risiko dårligt for din formue i det lange løb. Du bør altid justere din risiko i forhold til din tidshorisont. Jo længere tidshorisont, desto større risiko kan du tåle i din portefølje og din formue.

Forskellige slags risici ved investering

pensionsopsparing - 5 risikoprofiler, der viser tilpasning af risiko afhængig af tidshorisont

Forskellige risikokurver for en pensionsopsparing, med lav, middel eller høj risiko. © Finanshuset i Fredensborg A/S

Vælg den rette risiko

Du kan have dine individuelle ønsker til risiko, men risikoen bør altid falde efterhånden som tidshorisonten bliver kortere. Til sidst forsvinder forskelle i risikoprofilen helt.

Risikoen i din formue bør altså ikke være konstant over tid. Den varierer i forhold til din tidshorisont for, hvornår du skal bruge pengene. Har du ikke den dimension med, når du planlægger din økonomi, får du ikke nok ud af dine penge. Lav risiko for tidligt eller høj risiko for sent kan ødelægge en god udvikling i din formue.

Du skal ikke være bange for risiko i formuen, men det er endnu værre slet ikke at respektere risiko og være happy-go-lucky med sine penge. Den lave risikofri rente udstiller udfordringen med at vælge den rette risiko i formuen.

Kan du få lille risiko og et stort afkast?

Lav og høj risiko

Risiko kan måles som standardafvigelsen på dine investeringer. Det vil sige, hvor meget du kan forvente værdien af din portefølje svinger over tid. Jo højere standardafvigelse – desto højere risiko.

Er din tidshorisont kort fx 5 år, bør du have en større andel værdipapirer i porteføljen med sikker afkastprofil som fx obligationer.

Figuren viser, at du bør ændre sammensætningen af din portefølje, så andelen af aktier er større først og mindre sidst i opsparingsperioden. Det skyldes at aktier typisk har større standardafvigelse (og dermed risiko) end sikre obligationer.

Mere end 80 % aktier i porteføljen er typisk høj risiko, mens 50 % aktier er meget lav risiko, når du investerer med en horisont på 30 år.

Når renten på værdipapirer med lav risiko er meget lav, som den er i øjeblikket, er de fleste tilbøjelige at tage en højere risiko ved at købe flere aktier i stedet. Det gør mange opsparere for tiden, men det er ikke gratis at tage højere risiko. Det kan jo gå galt, og så er det vigtigt, at risikoen i din portefølje er systematisk.

Systematisk risiko

Har du systematisk risiko i porteføljen vil den følge (gennemsnittet af) kurssvingerne på aktiemarkedet. Din portefølje vil med sikkerhed falde når aktiemarkedet falder, men til gengæld får du også med samme sikkerhed fordel af det, når markedet stiger.

Du behøver ikke at bruge tid på at vælge enkelte aktier, og spekulere i, at du eller din rådgiver er særlig god til det. Ingen kan i det lange løb kan forudsige, hvilke aktier stiger mere end andre – med mindre de er meget meget heldige.

Med andre ord er al viden om aktier allerede indregnet i priserne. Har du systematisk risiko i porteføljen, kan du læne dig tilbage og lade markedet arbejde for dig.

Sådan spreder du risikoen i din portefølje

Relaterede Nyheder