fbpx
3 trin til den bedste pensionsordning

3 trin til den bedste pensionsordning

Hvad er den rigtige pensionsordning for dig? Pensionsselskab eller bank? Hvordan placerer du pensionsopsparingen bedst? Se 3 trin til den bedste pensionsordning.

Inden du overvejer hvordan du indretter din pension, er det en god ide, at du sammen med en evt. ægtefælle sætter mål for, hvor meget du/I har brug for at spare op. Hvor meget ønsker du at have i løbende pensioner og formue i pensionstilværelsen?

Pensionsopsparing er en måde at udsætte en del af dit forbrug til en tid, hvor du ikke kan eller vil arbejde og tjene penge. Derfor er det vigtigt at gøre sig tanker om, hvor store udgifter du regner med at have i pensionsperioden.

Se et regnestykke for hvor meget du skal spare op til pension her: Hvor meget skal du spare op til pension?

Når du ved, hvor meget du skal spare op, kan du overveje, hvordan du sammensætter den bedst muligt. Husk i denne sammenhæng at trække folkepension, værdi af fast ejendom og anden opsparing uden for pensionsordninger fra, for at få behovet for opsparing i pensionsordninger.

1. Vælg den rigtige pensionsordning

Du kan vælge mellem 3 forskellige pensionsordninger: ratepension, livrente og aldersopsparing (aldersforsikring). Den største fordel ved at spare op i en pensionsordning er, ud over den lave pensionsafkastskat, skattefradraget. Du kan trække indbetalinger fra i skat – for ratepensioner op til 54.700 om året og for livsvarige livrente uden begrænsning.

Det er dog en tvivlsom forretning, hvis du ikke betaler topskat, fordi du bliver modregnet i folkepensionens pensionstillæg, hvis du sparer for meget op. I det tilfælde taber du 12 kr. hver gang du sparer 100 kr. op.

Fra og med 2018 skal et nyt fradrag minimere samspilsproblemet mellem offentlige og private pensioner. Det nye fradrag gør det fordelagtigt for flere at spare op i en pensionsordning, men modregningsproblemet er stadig det samme.

Modregning er stadig et stort problem

Betaler du topskat kan du med fordel indbetale til ratepension først og dernæst livsvarig livrente. Herefter kan du indbetale op til 5.100 kr. om året på en aldersopsparing. De sidste 5 år inden folkepensionen kan du indbetale op til 46.000, hvis du ikke har fået udbetalinger fra fradragsberettigede løbende pensioner.

Betaler du ikke topskat skal du indbetale til aldersopsparingen først og derefter ratepension og livrente, indtil opsparingen bliver så stor, at den giver modregning.

2. Vælg pensionsselskab eller bank

Du kan oprette pensionsordninger i banken eller i et pensionsselskab, der naturligvis tager sig godt betalt for diverse pensionsprodukter. Mange har svært ved at forholde sig til deres pensionsordninger og de mange penge, der med tiden hober sig op. Men at tjekke og tilpasse dine pensioner regelmæssigt, er noget af det vigtigste, du kan gøre for din økonomi.

Du kan gøre det via bankerne enten gennem en puljeordning eller i eget depot. Da puljeordninger er håbløst dyre, bør du undgå disse, hvorimod opsparing i eget depot er den bedste løsning for mange.

Pensionsselskaberne udbyder forskellige garanterede ordninger og markedsrenteprodukter. Renten på garanterede ordninger er meget lav og produktet er ved at bliver udfaset. Du er derfor henvist til markedsprodukter, hvor du skal gøre så lidt som muligt, svarende til bankernes puljeordninger med lige så høje omkostninger.

Mange pensionsselskaber har desuden ordninger, hvor du selv kan bestemme placeringerne. Selskaberne bestemmer, hvad du kan vælge mellem, så du har ikke frit valg på investeringsmarkedet. Eksempelvis tilbyder kun få selskaber billige udenlandske investeringsforeninger (ETF’er).

Derfor er den bedste og billigste løsning for de fleste eget depot i banken.

Spar penge ved at investere i eget depot

3. Placer din pensionsopsparing rigtigt

Som du kan se, er det meget dyrt at lade andre klare investeringerne på dine vegne. Det koster ofte mellem 1 og 2 % af depotet om året at få en investeringsaftale i banken eller pensionsselskabet. På den anden side kan det være farligt at investere selv, hvis du ikke ved hvad du laver, men det er ikke nær så svært at lære som mange tror.

Her har du fire enkle regler, der hjælper dig med at investere pensionsopsparingen i eget depot i banken:

  • Handl så lidt som muligt, det sænker omkostningerne
  • Spred risikoen fx med billige indekserede investeringsforeninger
  • Undgå kontanter på kontoen for længe af gangen
  • Tag en stor risiko, når du har længe til pensionen

Der findes også balancerede akkumulerende investeringsforeninger, der giver dig et gennemsnit af værdipapirer i hele verden.

Generelt står du over for et valg mellem lave omkostninger, hvor du gør mere selv, og højere omkostninger, hvor du ikke behøver at gøre så meget.

I det lange løb koster høje omkostninger en væsentlig del af dine penge til pensionstilværelsen. Omvendt kan fejl og dårlig eller manglende administration af din opsparing også betyde lavere afkast og dermed færre penge til pensionslivet. Min anbefaling er dog at du bør gå efter de lavest mulige omkostninger.

2 alternativer til opsparing i en pensionsordning

Relaterede Nyheder