Uge 08 - 2018 

Modregning er stadig et stort problem

Modregning er stadig et stort problem for din pension. Ny skatteaftale løser ikke problemet. Pas derfor fortsat på modregning, når du sparer op til pension.

Modregning fortsætter trods nye fradrag

Der er indgået en ny skatteaftale mellem regeringen og DF, der skal give lavere skat på arbejde. Samtidig er det hensigten at mindske det såkaldte samspilsproblem, hvor fordelen ved opsparing i pensionsordninger udhules af modregning i offentlige pensioner. Flere arbejdsmarkedsorganisationer har endda meldt ud, at samspilsproblemet er helt løst. Det passer desværre ikke.

Modregningen er fortsat et stor, og det kan stadig ikke betale sig at spare mere op i ratepension og livrente for mange pensionsopsparere. De seneste regelændringer har gjort det endnu sværere at planlægge sin pensionsopsparing bedst muligt. Skatteaftalen giver mange familier en skattelettelse på 500-1.000 kr. om måneden over de kommende 2 år, men den løser ikke modregningsproblemet.

Se Finansministeriets beskrivelse af skatteaftalen

Ekstra fradrag for indbetaling til pension

Sparer du op til pension, får du med den nye aftale et ekstra skattefradrag. Frem til 15 år før folkepensionsalderen, får du et ligningsmæssigt fradrag på 12 %, og fra 15 år inden bliver fradraget 32 %. Skatteværdien (sparet skat) af fradraget er kun ca. 26 % (ved gennemsnitlig kommune og kirkeskat) eller højst hhv. ca. 5.800 og 2.200 kr. om året.

Værdi af ekstra fradrag i skatteaftalen d. 6. feb. 2018

© Finanshuset i Fredensborg A/S
  Pensions-indbetal-ing (højst) Tid til folkepensionsalder
MINDRE end 15 år MERE end 15 år
% Kr. pr. år % Kr. pr. år
Ekstra fradrag fra 2020 (lignings-mæssigt fradrag – mindre i 2018 + 2019) 70.000 32 22.400 12 8.400
Skatteværdi af lignings-mæssigt fradrag (Gennemsnit for kommuneskat + kirkeskat) 70.000 26 5.824 26 2.184
Skatteværdi af ekstra pensionsfradrag 8,32 3,12

Udover de ligningsmæssige fradrag er der desuden jobfradrag, bedre beskæftigelsesfradrag samt lavere bundskat. Disse giver de fleste danskere en lettelse på nogle hundrede kroner alt efter indkomst, hvilket er procentvis meget for de laveste indkomster.

Ny skatteaftale giver fortsat modregninger

Betaler du ikke topskat, bliver du hårdt ramt af modregninger i offentlige pensioner, når du sparer op i egne pensionsordninger som ratepension og livrente (men ikke aldersopsparing). Det gælder eksempelvis overenskomstbestemte arbejdsmarkedspensioner. Hver gang du sparer 1 krone op, bliver du modregnet med ca. 32 øre før skat svarende til ca. 20 øre efter skat. Det er en ren underskudsforretning for dig.

Med de nye regler og ekstra fradrag bliver du belønnet med op til 70.000 kr. i fradrag om året for at spare op i en pensionsordning. Det giver dig højst ca. 5.800 kr. ekstra i 15 år plus højst 2.200 kr. i dine øvrige opsparingsår.

De nye ekstra fradag giver dig i alt ca. 120.000 kr. over 30 år. Men modregningen kan blive op til 1,2 mio. kr. over 30 år, hvis du lever så længe. De nye skatteregler ændrer altså ikke afgørende på regnestykket. Du taber forsat penge på at spare op i en pensionsordning, hvis du bliver modregnet i offentlige pensioner.

Spar topskat eller undgå modregning

Langt de fleste almindeligt lønnede pensionsopsparere bliver modregnet, efter de har sparet op i et stykke tid også med de nye regler. Sparer du ikke topskat gennem din pensionsindbetaling, kan det heller ikke fremover betale sig for dig at spare op i ratepension eller livrente. Du bør i det mindste overveje, om det er bedre at spare op i en ejerbolig eller ved at indfri gæld.

Inden du etablerer frivillige pensionsordninger, bør du derfor sikre dig, at du enten sparer topskat, eller at du ikke bliver modregnet. Har du tvungne pensionsordninger, bør du minimere dit tab, ved at indbetale mest muligt af det tvungne beløb til en aldersopsparing.

feb 20th, 2018 | Tags: ,