fbpx
Gå ikke i flyverskjul

Gå ikke i flyverskjul

Inflation, krig og Corona kan hver for sig skræmme selv erfarne investorer. Lad dig ikke skræmme til at gå i flyverskjul. Du kommer ikke ud i tide.

Flyverskjul er en fælde

Udtrykket at gå i flyverskjul stammer fra militæret, og betyder at gemme sig ved at lægge sig fladt ned med hænderne over hovedet for at undgå at blive ramt. Udtrykket bruges også om at gemme sig for at undgå risiko – eksempelvis på det finansielle marked.

Går du i flyverskjul med din portefølje, går du ud af markedet og sælger de papirer, der har en risiko som f.eks. aktier og obligationer, og ser tiden an.

At gå i flyverskjul er besnærende, når markedet er uroligt som nu. Går du i flyverskjul begrænser du dine tab til dem, du allerede har fået, men du påtager dig samtidig en risiko for, at du går glip af gevinst fremover, hvis markedet stiger igen.

Den sidste del er vigtig at undersøge nærmere, for hvad sker der, hvis du går ind i markedet for sent?

Går du først i flyverskjul, kommer du sandsynligvis først tilbage i markedet, når du er sikker på, at det stiger igen. Du får ikke købt i tide, mens markedet falder, eller kurserne fortsætter faldet, efter du har købt, og du får to gange omkostninger fra kursfald og på at handle papirerne.

MSCI WORLD-INDEX 1/1 2020 – 16/3 2022. MSCI World er et vægtet indeks af 1.546 selskaber fra hele verden og et almindeligt brugt benchmark for globale aktiefonde.

I grafen herover kan du se, hvad hvordan Coronaepidemien påvirkede aktiemarkedet i 2020. Kurserne faldt brat i marts, men steg relativt hurtigt igen. Var du gået i flyverskjul og havde du solgt dine værdipapirer mens markedet var på vej ned, havde du begrænset dit tab. Men er du sikker på, at du ville have haft modet til at gå ind mens markedet usikkert rejste sig igen? Erfaringen viser, at langt de flest af os venter for længe – og så er markedet allerede steget.

Har du den rigtige risiko i din portefølje?

Bliv i markedet og spred din risiko

Der er mange gode grunde til at blive i markedet – også i kriser – men du skal være opmærksom, når risikoen i markedet ændrer sig. I den seneste tid er renten steget, og det har gjort det mere attraktivt at have obligationer i porteføljen.

Derfor kan du med fordel blive i markedet og rebalancere din risiko, det vil sige ændre forholdet mellem aktier og obligationer i din portefølje. Overvej også, om du med fordel kan sprede din aktieportefølje yderligere for at undgå usystematisk risiko på enkeltaktier.

Dit valg af risiko, om den skal være lav, middel eller høj, skal afspejle sig i din portefølje.

På lang sigt vil en strategi, hvor du minimerer omkostninger og fjerner uhensigtsmæssige risici være bedre end at gå i flyverskjul.

Tid til at tjekke din risiko

Relaterede Nyheder