fbpx

Husk loftet på 20 % når du investerer pensionsopsparingen selv

Ugens FiF. Investerer du pensionsopsparingen i eget depot? Husk loftet på 20 % når du investerer pensionsopsparingen. De seneste år er mange opsparere begyndt selv at investere pensionsopsparingen i eget depot. Det gælder især i denne tid, hvor mange indbetaler ekstra til pensionen op til årsskiftet. Sådan investerer du pensionen selv

Loftet på 20 % når du investerer pensionsopsparingen

Når du køber aktier til depotet, skal du være opmærksom på, at der er et loft for, hvor meget du må købe for af en enkelt aktie eller erhvervsobligation. Et enkelt papir må højst have en værdi svarende til 20 % af den samlede værdi af din pensionsopsparing. Har du eksempelvis købt for 20 % i et enkelt papir, og stiger kursen, så papirets værdi udgør 30 % af den samlede pensionsordning, er du dog ikke forpligtiget til at sælge ud af papiret. Der er en bundgrænse (opfyldningsfradraget), der tillader, at du kan købe for 47.600 kr. (2015) i et enkelt papir selv om du overskrider 20-pct grænsen. Stats- og realkreditobligationer samt investeringsforeninger kan købes uden begrænsning. Den rigtige pensionsopsparing for dig

Spred din risiko

Fylder en enkelt aktie eller erhvervsobligation så meget som fx 30 % af din portefølje, bør du overveje om det er klogt. I den situation vil det ofte være klogt at rebalancere din portefølje. Husk at rebalancere porteføljen Du bør i det hele tage sørge for god spredning på mange forskellige papirer og aktiver for at undgå for stor risiko i din formue. Sådan hjælper vi dig med pensionsopsparingen.
Relaterede Nyheder