fbpx
Sådan investerer du pensionen selv

Sådan investerer du pensionen selv

Investerer du pensionen selv? Få en bedre pensionsopsparing. Vælg pensionsselskabet fra og invester pensionsopsparingen i eget depot.

Opmærksomheden på pensionsselskabernes forretningsmetoder er skærpet de seneste 10-15 år. Det er kommet til et punkt, hvor der hersker en generel mistillid til, om pensionsselskaberne ser det som deres primære opgave at betjene kunderne, eller om det i højere grad handler om at skabe profit.

Mange opsparere har følt konsekvenserne af profitjagten på egen opsparing. Derfor er pensionsopsparerene generelt blevet mere orienteret mod at skaffe bedre vilkår for deres opsparing.

Mistillid til pensionsselskaber

Der har været en del sager, der har rystet forbrugernes tillid. Tænke bare på historien om de gemte driftsherretillæg. Den åbnede diskussionen om, hvilke omkostninger, der er rimelige, og rejste krav om gennemsigtighed i omkostningerne. Tænk på pensionsselskabernes manglende evne til at opfylde rentegarantier, eller de store tab selskaberne led i forbindelse med finanskrisen.

Sagerne har stillet spørgsmål ved grundlæggende forhold i selskabernes forretningsmetoder, og rykket ved forbrugernes tillid til de selskaber, der administrerer størsteparten af danskenes formue. Det er klart utilfredsstillende.

Forældet statsstøtte til pensionsselskaber

Pensionssystemet og selskabernes forretningsmodeller er ikke ændret de seneste 20 år. Pensionsselskaberne tjener deres penge på samme måde, og pensionsbranchen er stadig den branche, der får den største statsstøtte. Hvert år låner pensionsselskaberne milliarder af staten gennem den udskudte skat, der opstår gennem fradraget på pensionsindbetalingerne. Det sker ingen andre steder i verden.

Ændrede vi pensionssystemet, kunne vi med ét slag forbedre Danmarks finansielle situation og udvide de finanspolitiske muligheder væsentligt.

De 3 største uretfærdigheder i pensionssystemet

Invester pensionen selv

Det, der betyder noget for dig, er, om pengene på dine pensionskonti bliver forrentet ordentligt med de mindst mulige omkostninger. Derfor er det vigtigt, at du tager stilling til, hvor du placerer pengene, og det er faktisk ikke så svært som mange tror.

Dit primære fokus skal være på at minimere dine omkostninger. Når det gælder ratepensioner, aldersopsparinger og kapitalpensioner, er det en fordel at placere gennem eget depot i en bank uden omkostninger. Du skal for alt i verden undgå plejeordninger og private banking.

Spar penge ved at investere i eget depot

Undersøg markedet

Med hensyn til livrenter er du mere afhængig af pensionsselskaberne. Der er stor forskel på omkostningerne i de forskellige selskaber, så du bør undersøge markedet inden du vælger det tilbud, der passer bedst til dig. Pensionsselskaberne vurderer eksempelvis ikke nødvendigvis din restlevetid ens, og det kan give store forskelle i omkostningerne.

Vælg indeksforeninger

Vil du placere dine pensionsopsparing med lave omkostninger, så er indekserede investeringsforeninger ofte den bedste løsning.

Er du træt af pensionsselskaber, der sætter profitten over kunderne? Investerer du pensionen selv, får du mere ud af din pensionsopsparing.

Find de billige passive investeringsforeninger

Relaterede Nyheder