fbpx

Omkostninger på formueforvaltning i banken

Der er mange omkostninger på formueforvaltning i banken. En ekstra omkostning på 1 % kan betyde, at du mister millioner på dit afkast. Se hvordan du minimerer dine omkostninger på investering.

Typisk koster formueforvaltning i en bank mellem 20.000 og 30.000 kr. pr. 1 mio. kr. formue årligt.

Du ligger formentlig i den høje ende, hvis du har over 50 % aktier eller risikobehæftede obligationer. Du ligger formentlig i den lave ende, hvis du har over 50 % stats- og realkreditobligationer.

Kend dine omkostninger på investering i banken

6 typer omkostninger på formueforvaltning i banken.

  1. Pleje-/administrationsomkostninger i forbindelse med formueforvaltning. Typisk den omkostning (indtjening), der tilfalder filialen for at varetage rådgivningen af kunden samt den løbende administration af kundens depot i forbindelse med handler/transaktioner
  2. Kurstab ved handel med investeringsprodukter. Ved løbende handel med eksempelvis investeringsforeninger opstår der et kurstab. Kurstabet består i forskellen mellem kundens faktiske kurs og NAV (net asset value) eller kurs indre værdi.
  3. Løbende omkostninger inden i investeringsprodukter. Her er 3 omkostningselementer: Administrations- og forvaltningsomkostninger samt formidlingsprovision. Det faktiske kurstab genereret via den faktiske handel (ikke en teoretisk ÅOP-opgørelse, hvor det antages, at der handles hvert 7’ende år).
  4. Kurstab ved løbende handel med værdipapirer inden i investeringsprodukter. Eksempelvis ved handel med realkreditobligationer eller aktier inde i en investeringsforening. Kurstabet er lig forskellen mellem buds- og udbudskursen divideret med 2. (beregningen kan bero på et estimat baseret på omsætningshastighed og det typiske kursspænd i den pågældende aktiv type).
  5. Kurtage og depot omkostninger. Kurtage i forbindelse med handelsaktiviteten på depotet samt årlige omkostninger til depotgebyr.
  6. Valuta-kurstab ved handel med udenlandske værdipapirer. Foreligger der handel med udenlandske værdipapirer (eksempelvis investeringsforeninger), er der typisk et kurstab i forbindelse med valutaveksling. Kurstabet opgøres ved at tage differencen mellem kundens faktiske kurs og midterprisen mellem bud og udbud i den pågældende valuta på handelstidspunktet.

Kend dine omkostninger på investering

Relaterede Nyheder