fbpx

Hvad sker der hvis en investeringsforening går konkurs?

Vi får fra tid til anden spørgsmål fra vores kunder om, hvilken sikkerhed der ligger I at investere midler via en investeringsforening. Hvad sker der hvis en investeringsforening går konkurs?

Det korte svar er, at der ikke er nogen nævneværdig risiko ud over den markedsmæssige risiko, der ligger i de papirer, der investeres i.

Hvordan drives en investeringsforening?

Enhver investeringsforening har et regelsæt, også kaldt et prospekt, der beskriver, hvordan foreningen skal drives, og hvordan der skal investeres. Foreningen får en rådgiver til at lave regler for, hvordan der skal investeres i overensstemmelse prospektet.

Investeringsforeningen betaler desuden en administrator til at ordne det administrative i forbindelse at drive foreningen. Administrator kontrollerer dagligt, at de investeringsmæssige restriktioner, der er fastlagt overholdes. Herudover er foreningerne underlagt kontrol af finanstilsynet og revisor.

Eksempelvis har Nordea Invest ofte ansat Nordea Bank til forvaltningen, Jyske Invest, Jyske Bank osv. Men det kan også være en ekstern forvalter som der indgås aftale med.

Hvis en investeringsforening går konkurs

Går rådgiveren konkurs, sker der ikke noget med investeringsforeningen, da værdipapirerne ikke indgår i rådgivers konkursbo. Dernæst kan investeringsforeningen beslutte, hvem der i stedet skal forvalte midlerne fremover, eller beslutte at lukke investeringsforeningen. Beslutter investeringsforeningens medlemmer at lukke foreningen, sælges beholdningerne af værdipapirer og provenuet udbetales til investorerne.

Du kan som kunde rolig investere via investeringsforeninger. Vær dog kritisk over for bankens investeringsforeninger, men gå i stedet efter passivt forvaltede foreninger med lave omkostninger.

Se et eksempel på en uafhængig investeringsforening med lave omkostninger.

Relaterede Nyheder