fbpx

Sådan vurderer du prisen på en aktie

Hvordan vurderer du, om en aktie er billig eller dyr? Det er ikke nok at se på kursen, du skal lidt dybere ned i tallene, for at vurdere prisen på en aktie.

Værdien af en aktie

Det er svært, som almindelig investor uden rutine og dyb forståelse, at vurdere, om en aktie er billig eller dyr. Mange begår den fejl kun at se på kursen. Ud fra denne naive tilgang forekommer en aktie til 6 kr. billig, mens en aktie til 13.000 kr. er dyr. Den vurdering holder slet ikke.

Du kan ikke vurdere prisen på en aktie på samme måde som prisen på en liter mælk. Når du investerer i en aktie, køber du en lille del af en virksomhed, og værdien af virksomheden bestemmes overordnet af to ting:

  1. Den aktuelle værdi af virksomhedens aktiver. Det vil sige bygninger, maskiner, patenter samt viden og erfaring hos medarbejdere. Dertil kommer likvider, eventuelle værdipapirer, tilgodehavender, værdi af varer på lager med mere.
  2. Den fremtidige indtjening. Det vil sige virksomhedens evne til at levere et overskud. Overskuddet kan geninvesteres i virksomhedens driftsaktiver eller andre investeringer eller udloddes til aktionærerne som udbytte eller tilbagekøb af egne aktier. Begge dele bør bidrage til, at virksomhedens værdi stiger på lang sigt og dermed afspejle sig i det afkast, aktionærerne kan opnå.

Værdien af virksomhedens aktiver er nemmest at vurdere, mens der er størst usikkerhed om vurderingen af den fremtidige indtjening, da den skal vurderes, ikke bare et eller to, men mange år frem. Dertil kommer usikkerheden om selve udsvingene i indtjeningen plus investors forventninger til den fremtidige vækst. En virksomhed, der kun producerer solbriller, får det svært, når solen ikke skinner, men producerer den også paraplyer, er indtjeningen mere stabil.

4 råd til en bedre investering

Vurder aktier med P/E-værdi

Det er kun højtuddannede fagfolk med flere års erfaring, der kan lave egentlige dybe analyser af aktier. Vi andre må ty til enklere metoder i form af nøgletal. Et af disse er P/E-værdi, der viser, hvad det koster at få andel i én krone af virksomhedens overskud.

For en aktie med en P/E-værdi på 25 kr., skal du investere 25 kr. i virksomheden for at få 1 kr. i overskud. Det svarer til en forrentning på 1/25 = 4 %. Derudover får du del i et eventuelt ekstra fremtidigt afkast fra en stigning i den indtjening (vækst), som virksomheden forventes at levere.

Få et godt afkast på lang sigt

Hvilken aktie – Novo Nordisk eller Tesla?

Så hvilken aktie er mest attraktiv, Novo Nordisk eller Tesla?

Aktie Ca. P/E-værdi Indtjening pr. 100 kr. investeret
Novo Nordisk 30 Kr. 3,3 kr.
Tesla 1.600 kr. 0,06 kr.

Jeg er ikke i selv tvivl, hvis udgangspunktet er langsigtet investering og ikke kortsigtet spekulation.

Bemærk, at på kort sigt kan en aktie med høj P/E-værdi sagtens give et langt bedre afkast på end en aktie med lav P/E-værdi. Det kan ske, hvis markedet samlet har stigende og store forventninger til fremtidig vækst i overskuddet, som det er tilfældet med f.eks. Tesla. Mens der er mere moderate forventning til væksten i overskuddet hos Novo Nordisk.

Jeg vil altid vælge at bygge en solid portefølje af kvalitetsselskaber inden for forskellige sektorer, lande og regioner med stor spredning og med realistiske og moderate P/E-værdier. Den erfaring bygger på næsten 40 år som rådgiver og investor. Jeg ved, at det danne grundlaget for en langsigtet og varig formueforøgelse med færrest mulige omkostninger.

Få uafhængig investeringsrådgivning

Relaterede Nyheder