fbpx

Strategisk eller taktisk aktiv-allokering

Ugens FiF. De seneste år er der kommet flere blandede investeringsfonde, der kombinerer investering i aktier, obligationer og andre investeringsaktiver.

Aktivallokering er fordelingen mellem de store aktivklasser eksempelvis aktier, obligationer og fast ejendom.

Nogle fonde holder en rimelig fast allokering af aktiver – kaldet strategisk allokering. Andre ændrer løbende allokering for at opnå et højere afkast ved at forsøge at time og dermed forudsige markedet – det kaldes taktisk allokering.

Det er især fonde med taktisk allokering, der er i vækst.

En række analyser og artikler (senest i fagbladet Finans/Invest) viser dog, at taktisk allokering og forvaltning generelt ikke skaber værdi for investorerne. Taktiske fonde har i gennemsnit i det lange løb været dårligere til at skabe afkast end tilsvarende strategiske fonde.

Du er derfor bedst tjent med en passiv investeringsstrategi med lave omkostninger, hvor du vælger en passende langsigtet risiko via en strategisk aktivallokering, hvor risikoen evt. langsomt reduceres over tid.

4 råd til en bedre investering

Relaterede Nyheder