fbpx
Vær bæredygtig – også i dine investeringer

Vær bæredygtig – også i dine investeringer

Bæredygtighed bliver væsentligt i dit liv, din økonomi og dine investeringer fremover. I løbet af de kommende 5 år vil vi se stigende afkast af grønne investeringer.

Bæredygtig rådgivning

FN’s verdensmål har sat en retning for en global bæredygtig udvikling. Danmark og mange af verdens lande har tilsluttet sig, og det kommer til at påvirke vores hverdag på mange måder.

Eksempelvis skal du svare på spørgsmål om dine ønsker for bæredygtighed i dine investeringer, inden du får rådgivning i Finanshuset. Vi er faktisk forpligtet til at fremme bæredygtighed i vores rådgivning.

Du bestemmer naturligvis selv, om du vil investere i sorte og ikke grønne virksomheder, men som rådgiver er jeg forpligtet til at fortælle dig om konsekvenserne af dine valg.

Bæredygtige mål til din formue – Finanshuset Fredensborg

Bæredygtig udvikling

I denne tid ændrer, meget af hvordan vi indretter samfundet og vores daglige liv, sig i en grønnere retning. Personligt ville jeg ønske, at det gik hurtigere, men store forandringer af verden må ske på samme tid, og til rette tid. Verdensmålene sammen med Parisaftalen og de årlige forhandlinger på COP-møderne holder verden på rette spor på mange områder.

Mange penge og subsidier går til den grønne industri, og investeringsmarkederne reagerer ved at skabe (mere eller mindre gode) grønne indeks, som skal gøre det lettere for dig som investor.

Vi har endnu ikke set den store forskel i afkastet fra grønne og sorte selskaber, men jeg tør godt forudsige, at det kommer vi til at se i løbet af de kommende 5 år.

Derfor bør du have bæredygtighed i dine investeringer. Du skal naturligvis huske også at sprede dine investeringer, men du bør prioritere at ligge højt på det grønne indeks.

Nem og sikker bæredygtig investering – Finanshuset Fredensborg

Image link

Få en grønnere portefølje

Få en grøn investeringsplan med lave omkostninger
og en risiko, der passer til dig

Danmark og verdensmålene

Danmarks statistik har samlet en række tal for, hvordan det går for Danmark med at opfylde verdensmålene og de bagvedliggende delmål. Her kan du se, hvordan det går på 4 udvalgte områder, der har betydning for vores økonomi.

Danmarks udledning af CO2 i forhold til værditilvækst, i alt og udvalgte sektorer. Kilde: Verdensmål Indikator: 9.4.1 – CO2-udledning ift. værditilvækst – Danmarks Statistik (dst.dk)

Danmarks udledning af CO2 i forhold til værditilvækst, i alt og udvalgte sektorer. Kilde: Verdensmål Indikator: 9.4.1 – CO2-udledning ift. værditilvækst – Danmarks Statistik (dst.dk)

Andel af værditilvæksten i Danmark for mellem- og højteknologi industri af den samlede værditilvækst i %. Kilde: Verdensmål Indikator: 9.b.1 – Værditilvækst for teknologisk industri – Danmarks Statistik (dst.dk)

Vedvarende energis andel af det samlede bruttoenergiforbrug i Danmark. Verdensmål Indikator: 9.b.1 – Værditilvækst for teknologisk industri – Danmarks Statistik (dst.dk)

Relaterede Nyheder