fbpx
Bæredygtige mål til din formue

Bæredygtige mål til din formue

En del af den grønne omstilling består i at vælge bæredygtige mål til din formue. Grundlaget for bæredygtighed er FN’s verdensmål og SDG.

Bæredygtige investeringer

FN’s Verdensmål er 17 bæredygtige udviklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG). SDG er grundlag for de indeks, der viser grønne investeringer. Derfor er verdensmålene noget, du bør forholde dig til, når du indretter din privatøkonomi og investerer din opsparing, pension og frie midler.

Nem og sikker bæredygtig investering

FN’s verdensmål

FN’s verdensmål blev vedtaget i 2015 for at sikre en global bæredygtig udvikling. UNDP beskriver målene således:

”Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.”

Verdensmålene | Verdensmålene.dk (verdensmaalene.dk)

De 17 globale mål for bæredygtig udvikling er

FN's verdensmål

MÅL 1: AFSKAF FATTIGDOM

MÅL 2: STOP SULT

MÅL 3: SUNDHED OG TRIVSEL

MÅL 4: KVALITETSUDDANNELSE

MÅL 5: LIGESTILLING MELLEM KØNNENE

MÅL 6: RENT VAND OG SANITET

MÅL 7: BÆREDYGTIG ENERGI

MÅL 8: ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

MÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

MÅL 10: MINDRE ULIGHED

MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

MÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

MÅL 13: KLIMAINDSATS

MÅL 14: LIVET I HAVET

MÅL 15: LIVET PÅ LAND

MÅL 16: FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

MÅL 17: PARTNERSKABER FOR HANDLING

De 17 Verdensmål | Verdensmålene.dk (verdensmaalene.dk)

Bæredygtighed i EU-lande

EU’s statistiske kontor Eurostat har lavet et værktøj, der viser hvor langt de enkelte EU-lande er med at implementere verdensmålene, om de nærmer sig målene eller sakker bagud i forhold til de øvrige lande i EU.

Her kan du se, hvordan det går i de enkelte lande med at implementere hver enkelt af de 17 mål. Figuren viser for hvert mål, hvordan landet klarer sig i forhold til gennemsnittet i EU, og om det nærmer sig eller er kommet længere væk fra at opfylde målene de seneste 5 år. Er et mål i det grønne felt, nærmer landet sig målet hurtigere end gennemsnittet i EU. Er målet i det røde felt betyder det, at landet fjerner sig fra målet og ligger under gennemsnittet for EU.

Danmark

Kilde: SDG COUNTRY OVERVIEW (europa.eu)

Danmark er godt på vej og nærmer sig næsten alle mål. Vi ligger over gennemsnittet i EU på de fleste mål men skal blive bedre på MÅL 15: LIVET PÅ LAND og MÅL 13: KLIMINDSATS, som vi må prioritere højere fremover. På MÅL 4: KVALITETSUDDANNELSE går det endda den forkerte vej, her har vi fjernet os fra målet de seneste 5 år.

Finland

Kilde: SDG COUNTRY OVERVIEW (europa.eu)

Et land som Finland klare sig lige så godt som Danmark, men ligger længere fremme på nogle områder og ligger bag os på andre områder. I den anden ende er Rumænien, der godt nok ligger under gennemsnittet for EU, men alligevel gør fremskridt på næsten alle mål.

De 100 mest bæredygtige virksomheder

Rumænien

Kilde: SDG COUNTRY OVERVIEW (europa.eu)

Relaterede Nyheder