fbpx
Vejen til et højt afkast

Vejen til et højt afkast

Aktier er vejen til et højt afkast men giver høj risiko og mulighed for store tab. Derfor bør du have en god blanding af aktier og obligationer i porteføljen.

Risikoen i aktier

En del af risikoen ved at investere i aktier er, at kurserne svinger, det kan være i enkelte markeder og nogle gange i alle aktiemarkederne samtidig. I 1987 og 1929 faldt kurserne med 20-30 % på få dage.

Nogle få gange de seneste 100 år er aktiemarkederne kommet så meget ud af balance, at det har udløst en større tilpasning af markedet. På den måde har kursværdien tilpasset sig til de reelle værdier i selskaberne og de forventede fremtidige afkast.

Når du investerer i aktier, bør du altid indregne risikoen for en større tilpasning korrektion i markedet over få dage. Har du valgt lav risiko, skal du derfor sandsynligvis ikke have mere end 50-60 % aktier (med god spredning) i porteføljen.

Investering i aktier – Finanshuset Fredensborg

Høj følsomhed i aktiemarkedet

Store korrektioner kommer ofte efter lange perioder med højkonjunktur, hvor aktierne er steget til et urealistisk niveau.

Værdien af aktier afhænger af deres forventede fremtidige afkast plus værdien af aktiver i selskabet (typisk likvider og solide aktiver).

Det fremtidige afkast vurderes i forhold til den risikofri rente. Jo højere risikofri rente i samfundet, desto lavere vurderes det forventede afkast af en aktie. Du kan jo forvente et relativt højt afkast med en risikofri obligation.

I øjeblikket (oktober 23) er renterne høje set i forhold til de seneste 10-15 år og aktiekurserne er påvirket af dette. Stiger renten mere end forventet, vil aktiekurserne falde. Er der ikke styr på inflationen, sker der en yderligere korrektion i kurserne.

Aktiekurserne bliver påvirket ret meget, hvis renterne stiger, fordi det forventede fremtidige afkast bliver mindre, når tallene diskonteres med en høj risikofri rente.

Aktiemarkederne er i øjeblikket meget følsomme overfor forventninger til fremtiden, men der er ingen tegn en nedsmeltning i markedet i morgen. Der er heller ingen tegn på en større korrektion. Til gengæld tyder noget på, at risikoen i realmarkederne vokser stille og roligt, i takt med at flere områder i verden rammes af konflikt og krig. Det vil hæmme den globale produktion og handel på længere sigt, og det kan føre til lavere afkast i virksomhederne.

Hovedparten af disse negative bevægelser er imidlertid indregnet i priserne allerede, men pilen peger lige nu mod recession. For en måned siden vendte pilen den anden vej. Det viser, hvor hurtigt situationen kan ændre sig.

Er obligationer bedre end aktier? – Finanshuset Fredensborg

Aktier er vejen til et højt afkast

Aktier er den vigtigste enkeltstående faktor, der leverer afkast til investorer set over de sidste 100 år.

Årligt afkast i % for S&P 500 indekset fra 1926 til 2022. Kilde: S&P 500 Total Returns by Year Since 1926 (slickcharts.com)

Kursen på aktier kan variere meget, men i det lange løb giver aktier større afkast end obligationer, fast ejendom og meget andet. Det skal de også, da risikoen er højere. Risikoen kan måles på, hvor meget kurserne varierer fra dag til dag og fra år til år.

Har du en portefølje med lang tidshorisont, bør du have aktier og obligationer i et blandingsforhold, der afspejler dine ønsker om risiko. Er din tidshorisont længere end 5 år, skal du normalt have en vis andel af aktier, og du bør normalt også have obligationer i porteføljen uanset din tidshorisont.

Der kan dog opstå særlige situationer hvor du bør have 100 % aktier i porteføljen i en periode. Det kan være på grund af skattemæssige asymmetrier, modregningseffekter eller hvis du har tab på aktier, du kan udnytte.

Som udgangspunkt er det dog bedst for dig at have både aktier og obligationer i din portefølje.

Relaterede Nyheder