Uge 37 - 2012 

Jyske Bank-sagen belaster bankverdenen

Jyske Bank-sagen belaster bankverdenen, fordi den viser der er noget galt med den måde bankerne gør forretninger på.

At sælge et produkt på, at det har lav risiko og højt afkast, er meget brugt i den finansielle verden. Det gjorde Jyske Bank i 2007, hvorefter mange kunder tabte formuer. ”Timingen var helt forkert,” siger administrerende direktør Anders Dam fra Jyske Bank!

Jyske Bank burde i stedet lægge sig i støvet og bede sine kunder om undskyld! Men det nægter banken på trods af, at mange af bankens kunder har fået medhold i pengeinstitutankenævnet, og at almindelig god opførsel overfor kunderne tilsiger det.

Jyske Bank er efter min mening helt uden for pædagogisk rækkevidde i sagen om Jyske Invest Hedge Markedsneutral – obligationer (JIHMO). De nægter blankt at indrømme, at de generelt har rådgivet forkert.

Omtrent 10.000 kunder har købt andele i JIHMO under varebetegnelsen ”LAVRISIKO”. Efter meget kort tid (2. regnskabsår) var kursen nede i 20. Købte du for 100.000 kr., havde du altså tabt ca. 80.000 kr. plus omkostninger. Det viser, at der er tale om HØJRISIKO – uanset hvor god eller dårlig timingen var!

Nu har Jyske Bank indgået en aftale med forbrugerombudsmanden i sagen. Aftalen betyder at ca. 1.500 kunder af de 10.000 kan få 80 % erstatning, – men ikke fordi der er rådgivet forkert. Nej, fordi banken ikke ønsker at “trække sagen i langdrag” – og “der er jo en procesrisiko.” Samtidig har resten – altså 8.500 kunder – pga. forældelsesfrist mistet deres mulighed for at anlægge sag. Er det sådan man behandler sine kunder i Jyske Bank?

Det siger alt om bankverdenen, at en stor bank tillader sig at optræde med det der synes at være arrogance og ligegyldighed overfor sine kunder.

Jeg ved godt, at Jyske Bank har mange flere kunder end 10.000 – endnu i hvert fald, og jeg er klar over, at flertallet af branchens banker overholder de uskrevne spilleregler i pengeinstitutankenævnet. Men Jyske Bank er altså en af de største banker i Danmark. Når de behandler deres kunder dårligt, så frister det andre banker til at gøre det samme.

Det er heller ikke lige dét, der skal til for at rette op på bankverdenens ramponerede troværdighed efter finanskrisen. Det bekræfter oplevelsen i stedet.

Man kan jo gøre op med sig selv, om man fortsat vil være kunde i en bank, som behandler sine kunder sådan – uanset hvilken bank det måtte være. Hvad kan de finde på næste gang? Husk at det mest effektive er at stemme med sine fødder.

Nu skal investorerne i investorforeningen, der har anlagt sagen lige tygge på forligsforslaget. Jeg håber, at de tager sagen videre. Jyske Bank bør principielt dømmes i forhold til ”dårlig rådgivning” (som det skete i 2009 i landsretten). Ellers kan alle andre jo bare gøre det samme som Jyske Bank har gjort. Og så kan Pengeinstitutankenævnet sættes ud af kraft bare sagen er stor nok.

Vi må have en dom i denne sag. Den er for vigtig til, at man kan stoppe den halvvejs.