Uge 21 - 2015 

Kan du tåle et forældrekøb?

Der er fordele ved et forældrekøb, men samtidig øger du risikoen i din økonomi betydeligt, derfor er det ikke sikkert din økonomi kan tåle et forældrekøb. Se hvordan du gør dit forældrekøb til en fornuftig langsigtet investering.

Når ungerne flytter hjemmefra for at studere i København, har de meget svært at finde en bolig. En løsning kan være, at mor og far køber en lejlighed til studenten med et såkaldt forældrekøb.

Fordele ved forældrekøb

Der er flere fordele ved et forældrekøb med de nuværende regler og vilkår.

  1. Forældrekøb favoriseres skattemæssigt, fordi udlejning kan betragtes som virksomhed, og du kan derfor trække de fleste udgifter fra.
  2. Du har desuden en fordel på lånesiden, fordi renten trods alt stadig er meget lav, og det giver dig en fordel med hensyn til likviditet.

Din søn eller datter har mulighed for at få boligsikring til huslejen. Endelig kan du med stor sikkerhed regne med fuld opbakning fra dit barn og ejendomsmægleren.

Med så mange fordele kan det være svært at afvise ideen om at købe en forældrekøbslejlighed til dit barn, men i mange tilfælde er det alligevel klogest at sige nej. Det kræver nemlig en vældig god økonomi at gøre et forældrekøb uden at ændre andre ting i den måde du lever på i dag.

Læs artiklen: Er forældrekøb rigtigt for jer?

Forældrekøb giver større risiko

Selvom et forældrekøb ikke nødvendigvis påvirker din daglige økonomi, så stiger din finansielle risiko. Det skyldes, at både dine aktiver og dine passiver stiger, og det betyder, at du får en højere gearing i din økonomi. Det er kun, hvis du har pengene liggende kontant, at du undgår at geare din økonomi, og selv i det tilfælde stiger risikoen i din økonomi.

Det blev ubehageligt klart for de, der var så uheldige at gøre et forældrekøb i 2006 og 2007 umiddelbart inden finanskrisen slog bunden ud af boligmarkedet i 2008. Værdien af fast ejendom faldt på meget kort tid, men det gjorde de tilhørende lån ikke, og så var en række forældrekøbere pludselig teknisk insolvente.

Markedet er heldigvis vendt og priserne på lejligheder har indhentet faldet i 2008. Men det var en rigtig ubehagelig situation for mange forældrekøbere så længe det varede. De var bundet til både huset og forældrekøbslejligheden. Det gjorde dem afhængige af en fast indkomst, og at de var udsatte i tilfælde af uheldige begivenheder som fx sygdom, arbejdsløshed eller skilsmisse.

Forældrekøb øger risikoen i din økonomi

Hvor længe har dit barn brug for en forældrekøbslejlighed?

Ungdomsårene er kendetegnet ved hyppige og store ændringer i livet. Unge mennesker ændrer retning, skifter studie og job, finder og skifter kæreste, får børn, flytter og rejser. Deres behov ændrer sig hurtigt og ofte, og det gør det usikkert, hvor længe de har brug for en forældrekøbslejlighed. Det skal du tage med i dine overvejelser, om forældrekøb er det rigtige for dig og dit barn.

Bliver det på et tidspunkt nødvendigt at leje lejligheden ud til andre end dit barn, bliver det væsentlig mere besværlig og tvivlsom affære.

Læs artiklen: Pas på når du udlejer ejerboligen

Gør forældrekøbslejligheden til en investering

Du kan gøre et forældrekøb til en fornuftig investering, hvis du selv på et tidspunkt ønsker at bo i lejligheden. Det betyder nemlig, at du kan undgå ejendomsavancebeskatning på lejligheden, hvis du på et tidspunkt sælger den med gevinst.

Det åbner for den mulighed, at du udlejer lejligheden, efter dit barn er flyttet, indtil du selv flytter ind.

På den måde bliver forældrekøbslejligheden et skattebegunstiget investeringsobjekt, og det ændrer forudsætningerne for købet, fordi din tidshorisont bliver meget længere. Det gør det muligt for dig at investere penge i lejligheden, der først skal bruges, når du går på pension.

Du har altså god grund til at tænke dig om, inden du underskriver købsaftalen på forældrekøbslejligheden.

Hvad du bør vide inden et forældrekøb

maj 20th, 2015 | Tags: