fbpx
Fakta om finanslovsaftalen 2022

Fakta om finanslovsaftalen 2022

Finansloven 2022 er landet

Finansloven 2022 får ikke store konsekvenser for din privatøkonomi. Vigtigst forsvinder håndværkerfradraget fra 1. april næste år. Se de væsentligste tiltag.

Håndværkerfradraget forsvinder

BoligJob-ordningen tilpasses med virkning fra d. 1. april 2022. Servicefradraget fortsætter som hidtil, men håndværkerfradraget afskaffes. Læs om dette i ugens FiF.

Sidste chance for håndværkerfradrag

Velfærdstiltag

Aftalen om finansloven for 2022 sætter penge af til en række tiltag på 4 velfærdsområder, børn og unge, sundhed, socialområdet og ældreområdet.

På børn- og ungeområdet sættes der flere penge af til læreruddannelse, fritidspædagogik, senere skolestart, lavere klassekvotient, forberedende grunduddannelser (FGU) og voksenuddannelser.

Sundhedsområdet tilgodeses med penge til gratis tandpleje for 18-21-årige, digital tandlægevælger, social tandpleje samt tryghed og nærvær i forbindelse med fødsler.

Det specialiserede socialområde bevilliges en større økonomisk ramme samt penge til udvidede varslingsregler, flere aktive hjælpetimer og færre rådighedstimer.

Endelig etableres der en ramme til værdig ældrepleje.

Se Finansministeriets faktaark om aftalen om finansloven for 2022 (pdf)

Hvad betyder det for privatøkonomien

For at undgå overophedning af samfundsøkonomien er det hensigten, at Finansloven 2022 skal sænke den generelle økonomiske aktivitet i samfundet. Den samlede påvirkning af BNP er minus 0,1 %. Dermed reduceres væksten i samfundet, og det vil indirekte påvirke din privatøkonomi.

Hensigten er hverken at forkorte arbejdsløshedskøen – den er kort nok i forvejen – eller at øge de offentlige investeringer.

Finansloven 2022 vil kun få en ganske lille indflydelse på danskernes hverdag, og du kan dermed alt andet lige forvente, at din privatøkonomi forbliver nogenlunde uforandret i 2022 i forhold til 2021.

Regeringen har dog varslet en grøn skattereform i 2022, og forhandlingerne begynder først i det nye år. Vi må regne med, at dette får stor betydning for, hvordan vi fremover kommer til at betale for den grønne omstilling.

Håndværkerfradrag og servicefradrag

Relaterede Nyheder