fbpx
Håndværkerfradrag og servicefradrag

Håndværkerfradrag og servicefradrag

Håndværkerfradrag og servicefradrag giver dig fradrag for arbejdsløn for energiforbedringer og service i hjemmet. Ordningen er væsentligt forbedret i 2021, men fradrag sænkes atter i 2022.

Forbedret boligjobordning for 2021

Håndværkerfradrag og servicefradrag blev betydeligt forbedret for 2021, idet begge fradrag blev hævet til 25.000 kr. pr. person. Det er altså muligt få et fradrag på 50.000 kr. pr. person og samlet 100.000 kr. for par, hvis begge fradrag udnyttes fuldt ud.

Derudover øgedes skatteværdien af fradraget fra normalt ca. 26 % til ca. 35 %. Det vil sige, at du på en timeløn på 100 kr. til f.eks. babysitter eller havemand sparede ca. 35 kr. i skat.

Du kan få fradrag for to slags ydelser:

Fradrag pr. person pr. år 2022 2021 2020
Arbejdsløn til håndværkerydelser til udvalgte energiforbedringer
og klimatilpasning
12.900 kr. 25.000 kr. 12.500 kr.
Arbejdsløn til serviceydelser – fx rengøring, børnepasning
og havearbejde
6.400 kr. 25.000 kr. 6.200 kr.

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget afskaffes den 1. april 2022. Det betyder, at du i 2022 kan få fradrag for håndværksarbejde, der er udført i hjemmet eller fritidsboligen senest den 31. marts 2022 og er betalt senest den 31. maj 2022. 

Sidste chance for håndværkerfradrag

Disse ydelser kan trækkes fra

Disse håndværksydelser giver fradrag: udvendig maling af vinduesrammer, døre og ydervægge, isolering af tag, gulve og ydermure, forbedring af skorsten, udskiftning af vinduesruder med mere.

Herudover kan du få fradrag for håndværkerydelser som udskiftning af vinduer, udvendigt malerarbejde, installation, reparation eller udskiftning af solfangere, solceller og husstandsvindmøller, klimasikring og andre grønne ydelser samt bredbånd og tyverialarm.

Vær opmærksom på, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Se Skats side om håndværkerfradrag og servicefradrag

Der gælder særlige regler for fradrag for håndværkerydelser til lejet bolig, andelshavere mm.

Servicefradrag

Du kan få fradrag for arbejdsløn for service i hjemmet som betaling af hjælp til almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde.

Del servicefradraget

Er I gift eller samlevende med fælles økonomi, kan I begge opnå de nævnte fradrag. Da fradraget ikke overføres automatisk mellem jer, skal I, om nødvendigt, sørge for at dele det ved indberetningen på skat.dk.

Beløbet skal være betalt elektronisk via dankort, MobilePay eller netbank. Fradraget gælder for helårsbolig og fritidsbolig under et.

Serviceerklæring ved hjælp fra private

Det er ikke et krav, at du hyrer hushjælpen af en momsregistreret virksomhed. Køber du hjælpen af en privatperson, skal vedkommende udfylde og underskrive en såkaldt serviceerklæring med oplysning om blandt andet navn, personnummer og kontonummer. 

Oplysningerne skal du bruge, når du indtaster dit fradrag og dermed sørger for, at hjælperen bliver beskattet af indkomsten. Kan f.eks. babysitteren udnytte sit frikort, skal den unge kun betale AM-bidrag på 8 % af indkomsten.

Læs om krav til serviceerklæringen

Betingelser for at få håndværkerfradrag og servicefradrag

Skat opstiller disse generelle betingelser for, at du er berettiget til håndværker- og servicefradrag

  • Du skal være almindeligt skattepligtig i Danmark og være fyldt 18 år inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
  • Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele fradraget uanset, hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan få fradrag for både håndværkerydelser og for serviceydelser. Beløbet overføres ikke automatisk, så indtast hver jeres andel i jeres årsopgørelse.
  • Hvis andre i en husstand, fx dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk, enten til håndværkeren eller til den i husstanden, som har betalt håndværkeren.
  • Udføres arbejdet i en helårsbolig, skal du bo der, mens arbejdet udføres.
  • Du kan kun få fradrag til vedligeholdelse og reparation af en eksisterende helårsbolig eller fritidsbolig. Du kan altså ikke få fradrag for nybyggeri. Du kan heller ikke få fradrag for arbejde i forbindelse med anlæggelse af have – det er kun de tilbagevendende arbejder med vedligeholdelse af haven, der giver mulighed for håndværkerfradrag.
  • Kun ejerne af en fritidsbolig (og deres ægtefæller) kan få fradrag for fritidsbolig. Du kan ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer dit sommerhus ud.
  • Selvom du har både helårsbolig og sommerhus, kan du højst få fradrag for 25.000 kr. i 2021 (12.900 kr. i 2022) for håndværkerydelser og 25.000 kr. i 2021 (6.400 kr. i 2022) for serviceydelser.
  • Husk, at det kun er arbejdslønnen, du kan få fradrag for.

Kilde: www.skat.dk

Tjekliste til forskudsopgørelsen

Relaterede Nyheder