fbpx
3 udfordringer fastholder krisen

3 udfordringer fastholder krisen

Privatøkonomierne blev væsentlig svækket i 2022. Krisen er reel, selvom mange ikke mærker det endnu. Navnlig 3 udfordringer fastholder krisen.

Inden vi vinker farvel til krisen

Analyse. Dansk økonomi klarer sig godt på en række vigtige punkter i forhold til mange andre lande i Europa. Derfor er inflationskrisen ikke samme problem for økonomerne i det danske finansministerum, som i de tilsvarende embedsværk i Tyskland, Sverige, Storbritannien, Frankrig og andre steder.

Danmark har råderum til at investere i fremtiden, men der er også forhold, der giver anledning til større bekymring på længere sigt. Der er navnlig 3 udfordringer, som skal håndteres, inden vi kan vinke farvel til den nye krise efterdønningerne fra inflationskrisen skaber.

Realvækst i BNP 1. kvt. 2017 – 4. kvt. 2022, sæsonkorrigeret. Kilde: Et overblik over dansk økonomi – Danmarks Statistik (dst.dk)

Lav økonomisk vækst

For at udvikle Danmark og bevare velstand og velfærd, kræver det større økonomisk realvækst. Vækst i BNP på 0-2 % er ikke tilstrækkeligt, når store dele af det globale syd præsterer vækstrater på 5-10 %

Det er et svaghedstegn, at væksten i BNP er lav, hvis vi ønsker at være blandt de rigeste lande på lang sigt. Derfor er vi nødt til at overveje, hvordan vi regulerer vores samfund og virksomheder fremover. Den varige vækst skabes i produktionen, industrien – dvs. virksomhederne. Købekraften findes i høj grad i en stærk eksport, det er også især her, grundlaget for et stabilt og højt privatforbrug skabes.

Dit aktieafkast i 2023 – Finanshuset Fredensborg

Priser på enfamiliehuse, hele landet og priser på ejerlejligheder, København 1. kvt. 2017 – 4.kvt. 2022. Kilde: Et overblik over dansk økonomi – Danmarks Statistik (dst.dk)

Priserne på fast ejendom

Faldende priser på boliger og fast ejendom er noget at dét, der har påvirket danskernes privatøkonomi mest de senest 15 måneder. Rentestigninger er den vigtigste årsag til den udvikling.

Det ser ud til, at rentekurven er nået et umiddelbart klimaks, men det er dog stadig usikkert, om renterne falder igen på kort sigt. Det vil formentlig ske på lang sigt, men hvor lavt et niveau, renten vil nå, er fortsat et åbent spørgsmål. Et godt bud er ifølge Finanshusets analyse, at renten på 30-årige obligationer finder et leje omkring 4 % i løbet af 12-15 måneder.

Rentefald er en forudsætning for, at ejendomsmarkedet skal genvinde det tabte på kort sigt. Det er vigtigt, hvis danskerne igen for alvor skal begynde at investere i fremtiden.

Ejerboligen er din bedste investering – Finanshuset Fredensborg

 Forbrugertillidsindikatoren maj 2020 – marts 2023. Kilde: Et overblik over dansk økonomi – Danmarks Statistik (dst.dk)

Forbrugertilliden

Forbrugernes tillid til deres økonomiske muligheder er det senest år faldet til et hidtil uset lavt niveau. Selv ikke finanskrisen havde så negative konsekvenser for forbrugertilliden. Selv om tallene har rettet sig en smule de seneste måneder, er forbrugertilliden stadig meget lav.

Udviklingen er lidt overraskende, da jobsikkerheden for danske lønmodtagere er meget høj. Trods det vælger mange at udskyde investeringer og forbrug. Forbrugertilliden skal stige højere op, inden økonomien kan vende til højkonjunktur.

Overvej at investere nu

Ejer du ikke fast ejendom, bør du overveje at investere i en ejerbolig eller et sommerhus i løbet af de kommende 18 måneder. Priserne er generelt faldet, og der er god mulighed for at forhandle udbudsprisen ned.

Har du overskud i økonomien til at spare op, kan du forbedre dit afkast både på obligations- og aktiemarkedet. Der er gode muligheder for at gå i markedet efter lav kreditrisiko, større spredning i porteføljen samt eventuelt flere bæredygtige aktier.

Generelt er det bedre at investere, når markederne er i bund, end når de er steget gennem længere tid. Det kræver dog is i maven at investere, når alle andre holder igen.

Relaterede Nyheder