fbpx
Investorens dilemma

Investorens dilemma

Risiko og afkast følges ad. Det er investorens dilemma. Højt afkast og lav risiko på investeringer findes ikke. Intet er gratis i de finansielle markeder.

Investering er ikke raketvidenskab

Næsten alle danskere må på et tidspunkt tage stilling til, hvad de skal gøre med deres opsparing. Langt de fleste kommer i løbet af deres liv til at eje aktier eller obligationer enten i deres pensionsordning eller som frie midler.

Selv med en forholdsvis beskeden viden om investering i aktier og obligationer, kan du spare mange tusinde kroner om året. Det kræver blot, at du placerer dine penge efter en langsigtet strategi, hvor du minimerer omkostninger og administration.

Tag vores aktiequiz: En sjov quiz om aktier – 10 overraskende fakta om aktier du (sikkert) ikke kender.

Risiko og afkast hænger sammen

Du kan opnå to typer afkast fra en aktie, kursgevinst og udbytte, de er begge lige gode. Du får udbetalt udbytte af en aktie én gang om året, når selskabet har givet overskud, det giver likviditet. Du får kursgevinster, når indtjeningen i selskabet forventes at stige, og når den valuta, aktien er noteret i, stiger i forhold til danske kroner. Du realiserer først kursgevinsten, når du sælger aktien.

Prisen eller kursen på en aktie afhænger dels af, hvordan markedet vurderer selskabets mulighed for at skabe et cash-flow (og en indtjening). Kursen er desuden påvirket af hvor høj den risikofri rente er i samfundet. Aktieinvestorerne vil med andre ord ikke betale så meget for et usikkert afkast på aktier, hvis de kan få et højt sikkert renteafkast på obligationer.

Det er et eksempel på, hvordan risiko og afkast hænger uløseligt sammen. Det er et dilemma mange investorer møder allerede fra start. Når de investerer, ønsker de at minimere risikoen, men når pengene først er investeret, fokuserer de på afkastet. Men risiko og afkast går dog altid hånd i hånd, det er to sider af samme mønt. Det er investorens evige dilemma.

Image link

Få mere ud af dine investeringer

Få en investeringsplan med lave omkostninger
og en risiko, der passer til dig

Afkast skal afspejle risiko

Når du overvejer at investere i aktier og obligationer, gælder det, at når der er taget en høj risiko, skal afkastet helst være derefter. Du skal vurdere afkastet ud fra den risiko, der er taget. Det historiske afkast på en aktie fortæller ikke noget om det fremtidige afkast. Priserne på aktiemarkedet ser fremad – ikke tilbage.

Prisen for en krones afkast, den så kaldte P/E-værdi, er dog højere i nogle selskaber end i andre. Ud fra P/E-værdien kan du sammenligne prisen på en aktie i ét selskab med prisen på aktier andre selskaber. Det giver dog kun mening at sammenligne selskaber i samme branche.

Læs om P/E-værdi her (på engelsk)

Lad os sige, at du kan købe en stående obligation, der giver 5 % om året i sikkert renteafkast, hvis du holder den til udløb i kurs 100. Hvor meget vil du betale for muligheden for et årligt afkast på eksempelvis 10 % i en aktie? Hvor stor risiko vil du påtage dig? Må aktien eksempelvis variere med plus eller minus 25 % undervejs?

Værdipapirmarkedet er i øjeblikket fuld af dilemmaer, og det kan være fristende at vælge det sikre afkast på 5-6 % i en lang realkreditobligation med meget lav kreditrisiko. Du skal så bare huske, at inflationen også er høj (9 % i 2022).

Intet er gratis i det finansielle marked, hvis du vil have et afkast efter omkostninger, skat og inflation, så er risikoen derefter.

Investering i aktier – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder