fbpx
Blandede udsigter for 2023

Blandede udsigter for 2023

2023 har fået en blandet start med bølger på aktie- og rentemarkederne. Hvordan resten af året bliver, afgøres i høj grad af, om det lykkes at tøjle inflationen.

Nøgletal giver ikke klar retning

Analyse. Det er intet klart billede, når vi ser i krystalkuglen efter de første 2 måneder af 2023. Nu er krystalkugler ikke det bedste redskab, når du planlægger dine investeringer i værdipapirer. Det er særligt tydeligt, når vi ser på bevægelserne i rente- og aktiemarkederne i år.

Nøgletallene peger ikke i samme retning, og de er ikke så klare, at vi kan drage en enkel konklusion.

Inflationen er faldet, men ikke tilstrækkeligt, så presset på renterne fortsætter. Væksttallene er fine, men er de holdt kunstigt oppe af likviditeten i markedet? Vil forbrugerne fortsat holde på pengene?

I Danmark er beskæftigelsen højere end nogensinde, så det er godt, og industriproduktionen viser endnu ingen svaghedstegn.

Den stærke betalingsbalance og lave gæld i Danmark gør næsten kronen alt for stærk. Det kan betyde, at rentestigninger må dæmpes i forhold til Euroen. Det er et problem fordi rentestigninger er den medicin, der skal slå inflationen ned.

Markeder afgør udviklingen

Den korte og den lange obligationsrente, januar 2000 til februar 2023. Kilde: Obligationsrenter (finansdanmark.dk)

MSCI WORLD INDEX, januar-februar 2023.

MSCI WORLD INDEX, januar-februar 2023. Kilde: CNBC .WORLD: 2,721.21 -0.42 (-0.02%) (cnbc.com)

De to figurer herover viser, at markederne er afventende og usikre på fremtiden. Udviklingen i 2023 har generelt været positiv indtil videre, og de fleste investorer fastholder status quo i porteføljen med gevinst på aktier og tab på obligationer. De første 2 måneder af 2023 passer meget godt med Finanshusets analyse af, hvordan markederne kommer til at udvikle sig resten af året. 2023 bliver et år med mange udsving op og ned afhængig af virkningen af den inflationsdæmpende politik i Europa og USA.

Sandsynligvis fortsætter renterne med at svinge op og ned og når et toppunkt i løbet af 2023. Det kan være vi har nået toppen nu, men renten kan også stige yderligere, hvis inflationen ikke når under 4-5 % i løbet af de kommende 3-6 måneder. I så fald, får verdensøkonomien en hård landing. Renter på 6-7 % bliver en ubehagelig høj udgift for virksomheder og private samt ikke mindst stater med høj gæld.

Derfor bliver renterne fortsat styrende for udviklingen på aktiemarkederne. Det kan blive en meget spændende rutsjebanetur på aktiemarkedet i resten af 2023. Til gengæld er der muligheder for store stigninger, når bunden er nået, hvilket dog først forventes at ske, når usikkerheden om effekten af pengepolitikken er afklaret.

I en dansk kontekst bliver det interessant at følge udviklingen i beskæftigelsen. Derudover bliver størrelsen af faldet i ejendomspriserne helt afgørende for danskernes vilje og mulighed for at investere og bruge penge.

Skal du lægge en ny plan for din økonomi?

I lørdagens FinansNYT bragte vi en test af din privatøkonomi ud fra 6 faktorer: Du kan stadig nå at deltage ved at bruge nedenstående link.

  • Reallønsudvikling
  • Stigning i udgifter til husholdning
  • Stigning i faste udgifter (ex renter)
  • Stigning i renteudgifter
  • Fald i reserver
  • Fald i formue

Er din økonomi i krise? – Tag testen – Finanshuset Fredensborg

De fleste danskeres privatøkonomi har ændret sig væsentligt, men det betyder ikke nødvendigvis at deres økonomi er i krise. Vi har nemlig generelt solide formuer og reserver at stå imod med.

Du bør dog lægge en ny plan for din økonomi, hvis dine reserver og din formue og realløn er faldet og dine udgifter steget. Er du pensionist, og er de løbende udbetalinger fra dine pensioner faldet, fordi 2022 var et dårligt år for din pensionsformue, bør du også opdatere din økonomiske plan.

Bemærk dog at stigende rente også godt. Det er blevet betydeligt nemmere at få et løbende afkast, uden at du behøver at påtage dig en høj risiko på dine investeringer. En almindelig lang realkreditobligation giver dig lige nu op til 5-6 % i rente.

Det er naturligvis afgørende, at du bevarer balancen i din økonomi og ikke bruger mere, end du tjener, eller hvis du er pensionist, at du ikke bruger mere, end at du har formue til resten af dit liv.

Husk, at denne overgang i verdensøkonomien ikke varer evigt, du skal have forrentet dine penge – også i denne tid. Derfor er det vigtigt, at du bliver i markedet, og at du evt. i højere grad vælger sikkerhed i afkastet (rente) og stor spredning i dine aktier. Vær forsigtig med at have for stor risiko i ejendomsmarkedet og andre mindre likvide aktiver.

3 principper til at planlægge økonomien – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder