fbpx
Privatøkonomien ramt efter kriseår

Privatøkonomien ramt efter kriseår

Langt de fleste er ramt på én eller flere dele af vores privatøkonomi, og næsten hver fjerde er hårdt ramt. Det viser svarene fra FinansNYTs test, ”Er du ramt af krisen?”

Mange deltagere i krisetest

Mere en 1700 svarede på 6 spørgsmål, om hvordan deres økonomi har udviklet sig det seneste år. Vi spurgte til 6 dele af privatøkonomien, som kan være udfordret af ændringer i samfundsøkonomien og de finansielle markeder det seneste år. Vi gav nul eller et point for hvert spørgsmål, afhængig af om de enkelte dele af økonomien er ramt af krisen.

  • Løn
  • Renteudgifter
  • Husholdningsudgifter
  • Faste udgifter ekskl. lån
  • Kontante reserver
  • Værdien af formuen.

Du kan tage testen her: Er din økonomi i krise? – Tag testen

Har du allerede taget den, så prøv evt. at tjekke dine tal og tag testen igen. Måske er dit resultat er et andet, når du bruger de præcise tal?

Sådan er økonomierne ramt

 SpørgsmålSvar 1Svar 1 %Svar 2 %Svar 2
1Hvor mange % steg din løn i 2022?2,5 % eller mindre76,623,4Mere end 2,5 %
2Er dine samlede udgifter til renter steget med mere end 50 % fra 2021 til 2022Nej83,816,2Ja
3Er dine husholdningsudgifter steget mere end 10 % fra 2021 til 2022?Ja50,949,1Nej
4Er dine faste udgifter (ekskl. ydelser på lån) steget mere end 20 % fra 2021 til 2022?Nej85,114,9Ja
5Er dine kontante korte reserver i banken faldet mere end 50 % fra 2021 til 2022?Nej91,38,7Ja
6Er værdien af din formue faldet med mere end 20 % fra 2021 til 2022?Nej81,918,1Ja

6 spørgsmål viser om privatøkonomien er ramt. Spørgsmål, svarmuligheder og svar i %.

Et stort flertal er dårligt rustet til inflationen efter beskedne lønstigninger i 2022. Mere en 75 % angav, at deres løn er steget med 2,5 % eller mindre sidste år. Også mange er ramt på udgifterne til husholdning. Godt halvdelen af deltagerne angiver, at deres husholdningsudgifter er steget med mere end 10 % i 2022.

En mindre del er hårdt ramt af rentestigninger. Lidt mere end 16 % svarer, at deres samlede renteudgifter er steget med mere end 50 %, mens knap 15 % fortæller at deres faste udgifter minus låneydelser er steget mere end 20 % sidste år.

En del er også hårdt ramt på deres reserver og formue. 9 % angiver, at deres kontante korte reserver i banken er faldet med mere end 50 % i 2022. Og næsten hver femte svarer, at værdien af formuen er faldet med mere end 20 % fra 2021 til 2022.

Krisen der blev væk – Finanshuset Fredensborg

Så mange er ramt

  Antal svar%
AFlot, du har formået at styre uden om krisen!131 8
BDu er ramt af krisen1.19669
CKrisen rammer dig hårdt41423
 Besvarelser i alt1.741100

Testen giver 3 forskellige svar efter hvor høj en score der opnås i det 6 spørgsmål. O pointe viser, at privatøkonomien ikke er påvirket af krise. 1-2 point fortæller, at økonomien er ramt, og 3-6 point viser, at økonomien er hård ramt af krise.

Antal og procentvis fordeling af score blandt besvarelserne for, hvor mange dele af økonomien er ramt af krise.

Tallene viser, at kun meget få (8 %) ikke er påvirket af krisen. Næsten en fjerdedel (23 %) er hårdt ramt på deres privatøkonomi. Og endelig er et stort flertal på 69 % påvirket af krisen. De er ikke gået fri, men de er heller ikke hårdt ramt.

Relaterede Nyheder