fbpx
Krisen der blev væk

Krisen der blev væk

Rekordlav arbejdsløshed rimer ikke på krise, så hvor bliver krisen af? Er dansk økonomi i krise nu, eller er det historien om krisen, der blev væk? Hvad betyder det for din privatøkonomi?

Lavkonjunktur eller recession

Kriser måles normalt på, hvor lav væksten er. Når den økonomiske vækst er negativ to kvartaler i træk, taler vi om recession. Er væksten mellem 0 og ca. 2 %, er vi i en lavkonjunktur. Lige nu er inflationen jo meget høj, så grænserne for, om vi er i recession eller lavkonjunktur rykker sig. Vi kan dog med sikkerhed konstatere, at verdensøkonomien ikke befinder sig i en økonomisk højkonjunktur, og at vi er midt i en inflationskrise.

Tegn på krise

Forbrugerne holder på pengene, selvom jobsikkerheden er rekordhøj. Antallet af solgte biler, der er en af de sikre indikatorer på vækst, er meget lavt, som det fremgår af grafen herunder. Det er som regel et sikkert tegn på, at dansk økonomi er på vej i krise eller allerede er der.

Nyregistrerede personbiler pr. måned, januar 2020 – januar 2023, sæsonkorrigeret. Kilde: NYT: Markant fald i tilgangen af nye biler – Danmarks Statistik (dst.dk)

Der er tale om et signifikant fald i antallet af solgte biler, som svarer til dét, vi så under nedlukningerne på grund af Corona. Det er et klart tegn på, at forbrugerne ser mørke skyer i horisonten, men det betyder ikke nødvendigvis, at uvejret kommer denne vej.

Noget der rent faktisk er sket, er inflationen, og danskernes realløn er faldet betydeligt. Prisstigningerne fordeler sig dog ujævnt på forskellige varegrupper, og nogle familier mærker det kun lidt. Udgifter energi, brændstof og husholdning er steget meget, så ingen går helt fri, men familier med lavt forbrug, uden gasvarme, med få kvadratmeter er ikke ramt så hårdt som andre.

Inflationen er dog på vej ned, som det fremgår af figuren nedenfor. Men fald i inflationen betyder ikke, at priserne falder. Så længe inflationen er positiv, betyder det bare, at priserne ikke stiger lige så hurtigt. Det er dog et godt tegn for økonomien, at der er mere styr på inflationen, men vi er stadig ikke i mål.

Inflationen i Danmark januar 2021 – januar 2023. Ændring i forbrugerpriserne i procent i forhold til samme måned året før. Forbrugerprisindekset. Kilde: NYT: Igen lavere inflation end i foregående måned – Danmarks Statistik (dst.dk)

Som du kan se, er kerneinflationen (inflation på andre varer end energi og råvarer) fortsat høj, og det er først, når kerneinflationen falder, at vi er på vej ud af inflationskrisen. Det bliver altså værre, før det bliver bedre.

En ubehagelig konsekvens af at bekæmpe inflationen gennem pengepolitikken, er a renterne sættes op. Det skete senest i uge 5 2023, og vi kan ikke forvente, at renterne bliver sænket i den nærmeste fremtid. Et enkelt positivt tegn er, at rentemarkedet sandsynligvis allerede har indregnet en kommende rentestigning. Det kan vi se på de lange renter, som ikke bevægede sig efter seneste renteforhøjelse. De lange renter er faktisk lavere nu, end de var i december 2022.

5 ting du kan gøre i en krise – Finanshuset Fredensborg

Usikre fremtidsudsigter

Den kommende tid bliver sandsynligvis præget af høj usikkerhed. Det fortsætter måske de næste 12-18 måneder, afhængig af om råvarepriser og energipriser finder et passende niveau, og om Putins krig i Ukraine bliver afsluttet. Det kan dog også blive værre. Der er eksempelvis uro i Balkan, som før har vist sig at være en krudttønde, og stiger væksten i Kina igen til tidligere højder, kan det bidrage til inflationen i Europa.

Der skal ske store forandringer i Europa de kommende år. Det er nødvendigt med arbejdsmarkeds- og pensionsreformer i mange lande samtidig med skatte- og klimareformer. Der kommer mange nye udgifter til som eksempelvis sikkerhed og forsvar. Samtidig må vi regne med, at migration igen bliver en større omkostning, som især de Sydeuropæiske lande må regne med kommer til at fylde mere i budgettet. Samtidig vil en lavkonjunktur i Europa, betyde en periode med stram økonomi.

I Danmark er der i forbindelse med overenskomstforhandlingerne lagt op til storkonflikt. Får vi et dårligt udfald, der ødelægger virksomheders konkurrenceevne og arbejdstagernes privatøkonomi i lange strejkeperioder, får det væsentlig indflydelse på, hvor dyb krisen bliver.

Sådan klarer du en krise – Finanshuset Fredensborg

Læg en ny plan for din privatøkonomi

Uanset om samfundsøkonomien ender i lavkonjunktur eller recession, er du nødt til at prioritere anderledes fremover. Når renten er høj, husholdningsudgifterne stiger, og næsten alle poster i budgettet bliver dyrere, må du spørge dig selv, hvad er vigtigst.

Heldigvis har de fleste danskere sparet mange penge op, og der er stor friværdi i ejerboligerne mange steder i Danmark. Mange vil alligevel vælge at bruge færre penge, arbejde længere eller måske bare at se tiden an, og håbe på det bedste.

Anbefalingen herfra er, at du tager denne krise alvorligt. Din formue bliver udhulet og din realløn er faldet betydeligt. Derfor bør du lægge en ny plan for din privatøkonomi.

Relaterede Nyheder