fbpx
Brat stigning i konkurser

Brat stigning i konkurser

Brat stigning i konkurser blandt danske virksomheder varsler arbejdsløshed og flere virksomheder i problemer. Krisen spreder sig som ringe i vandet.

3 grunde til konkurser

Det store antal konkurser, vi ser i øjeblikket, viser, at betingelserne på markedet i øjeblikket er så dårlige for mange virksomheder, at de ikke kan overleve. Det skyldes til dels, at mange virksomheder har problemer med at betale af på lånene fra coronatiden.

Når en virksomhed går konkurs, skyldes det problemer på ét eller flere af 3 områder i virksomheden.

1.    Driften

Det mest almindelig er, at driften giver underskud og har gjort det i nogen tid. Det er den væsentligste årsag til, at det bliver umuligt at fortsætte med at drive virksomheden.

Det er dog ofte ikke den eneste årsag. En virksomhed med meget lav indtjening har ofte ikke midler til at investere i ny teknologi, uddannelse af medarbejdere eller at få adgang til nye markeder mv.

Under coronaepidemien udviklede nogle brancher sig hurtigt, mens andre blev afviklet eller gik ned på grund af ”disruption”. Har virksomheden underskud på driften i en periode med krise, vil mange virksomhedsejere overveje, om det kan betale sig at omlægge driften eller sælge dele af virksomheden og måske lukke resten.

Disse tanker fylder i mange virksomheder lige nu. Inflationskrisen og høje energipriser skubber voldsomt på denne udvikling, fordi driften bliver urentabel.

2.    Egenkapitalen

Mange virksomheder har tabt hele egenkapitalen under Corona, og de har måske endda behov for ny kapital. Revisor har måske i årsrapporten peget på, at der kan rejses tvivl om, hvorvidt driften kan fortsætte, og banken har måske begrænset eller lukket kreditter.

Sådan går det, når egenkapitalen bliver udhulet. Egenkapitalen er det første, der går tabt, og det sidste, der tilgodeses, efter at alle kreditorer er betalt og virksomheden lukkes.

Normalt vil egenkapitalen være negativ, når en virksomhed går konkurs, men sådan er det ikke altid. Stor illikvid egenkapital kan blive en klods om benet. Formuen er stor, men der er ingen likviditet, hvis det eksempelvis ikke er muligt at låne i den faste ejendom.

3.    Likviditeten

Ikke overraskende kan evnen til at betale regninger til tiden være afgørende. Mange gode virksomheder er kommet i problemer på grund af ringe likviditet, og i krisetider er det en dræber.

Almindeligvis skal der være problemer med 2 af de 3 områder, før en virksomhed går konkurs, men i krisetider er problemer på et område ofte tilstrækkeligt til at det går galt.

Den perfekte storm for din økonomi – Finanshuset Fredensborg

Brat stigning i konkurser

Konkurser i aktive virksomheder i Danmark januar 2009 til september 2022. Kilde: Danmarks Statistik – Konkurser

Antallet af konkurser er steget voldsomt i år. Det gør flere arbejdsløse, men da ledigheden er lav, og der stadig er jobs at få, er det pt. et mindre problem. Sådan fortsætter det dog ikke.

En konkurs river ofte andre virksomheder med i faldet. Når virksomheder har penge til gode i en konkursramt virksomhed og må afskrive det som tab, går det ud over egenkapitalen. På den måde smitter konkurser og skaber problemer for andre virksomheder. Jo hurtigere krisen opstår, desto dybere bliver den.

Lige nu går det meget hurtigt.

Inflationskrisen rammer privatøkonomien – Finanshuset Fredensborg

Relaterede Nyheder