fbpx
Dansk økonomi på vej tilbage?

Dansk økonomi på vej tilbage?

Halvårsanalyse. Er dansk økonomi på vej tilbage? Hvor står dansk økonomi lige nu. Er vi stadig i krise, er vi på vej ind i et opsving?

Det er meget almindeligt at gøre status over økonomien hvert halve eller hele år, det gælder i din privatøkonomi, i virksomheden og i samfundsøkonomien. I det følgende vil jeg gøre det sidste for at vurdere, hvor i konjunkturcyklussen den danske økonomi er lige nu. Er vi stadig i krise, er vi på vej ind i et opsving eller er vi allerede inde i opsvinget?

Arbejdsløsheden

Det danske samfund og virksomheder går mod normale tilstande efter 15 måneder med restriktioner. Enkelte virksomheder og brancher er dog fortsat mere eller mindre lukket ned eller lever med omlægning af driften. På trods af det, kan vi allerede nu konstatere, at danske arbejdspladser har klaret de svære tider med glans. Arbejdsløsheden steg kortvarigt, men er allerede nu næsten tilbage på et normalt niveau.

Fuldtidsledige 2007–2021 (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, ydelse, køn og alder og tid. Kilde: Danmarks Statistik - Registreret ledighed

Fuldtidsledige 2007–2021 (sæsonkorrigeret) efter sæsonkorrigering og faktiske tal, ydelse, køn og alder og tid. Kilde: Danmarks Statistik – Registreret ledighed

Arbejdsløshed har stor betydning for aktiviteten i Danmark, fordi større arbejdsløshed får danskerne til at bruge færre penge. Mindre forbrug giver lav vækst og øger muligheden for krise. Desuden vil en varig højere arbejdsløshed mindske efterspørgslen på boliger og sommerhuse og få priserne på ejendomsmarkedet til at falde.

Arbejdsløshedstallene tyder på, at der er gang i et opsving.

Arbejdsudbuddet

Et andet vigtigt tal, der fortæller om væksten i samfundet, er arbejdsudbuddet eller beskæftigelsen, der viser, hvor mange danskere, der ønsker et arbejde. Jo flere der er til rådighed på arbejdsmarkedet, desto lettere er det for virksomhederne at finde den rigtige arbejdskraft. Det gør det muligt at øge omsætningen og overskuddet, så ejerne kan investere i nye ideer, samfundet kan blive rigere, og arbejdstagerne kan forlange mere i løn.

Beskæftigede 2009-2020. Sæsonkorrigeret arbejdsmarkedstilknytning efter beskæftigelsesstatus og tid. Kilde: Danmarks Statistik - Arbejdskraftundersøgelsen, beskæftigelse.

Beskæftigede 2009-2020. Sæsonkorrigeret arbejdsmarkedstilknytning efter beskæftigelsesstatus og tid. Kilde: Danmarks Statistik – Arbejdskraftundersøgelsen, beskæftigelse.

Tallene for arbejdsløsheden og beskæftigelsen beskriver forskellige ting. Arbejdsløshedstallet viser, hvor mange ledige der er. Tallet kan falde, hvis mange eksempelvis går på pension eller forlader arbejdsmarkedet af andre grunde. Derfor viser arbejdsløshedstallene ikke, om det går godt, mens tal for beskæftigelsen direkte afhænger af produktionen, og derfor direkte afspejler væksten i samfundet.

Som det fremgår, bekræfter beskæftigelsestallene ikke direkte, at dansk økonomi er i et opsving. Tværtimod kan det modsatte være tilfældet, hvis kurven fortsætter med at falde i de kommende måneder. Beskæftigelsestallene peger altså på at væksten ikke nødvendigvis fortsætter de kommende måneder.

Produktionen

Spørger man virksomhederne, går det dog ganske godt. Forventningerne er, at den indenlandske produktion er på vej op, stimuleret af indenlandsk forbrug fra et udskudt forbrug og masser af kontanter som følge af nedlukningerne. Dertil kommer, at den udenlandske efterspørgsel og eksporten er på vej tilbage til niveauet inden Corona. Det er godt nyt, for det er vigtigt for at fastholde et opsving i økonomien.

Industriens produktionsindeks 2009-2021, sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik - Industriens produktion og omsætning.

Industriens produktionsindeks 2009-2021, sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik – Industriens produktion og omsætning.

Industriens produktionsindeks er et godt udtryk for, hvordan tallene for produktionen rent faktisk udvikler sig, det er så tæt på fakta vi kan komme. Indekset viser, at industrien, der ofte driver væksten i samfundet og de direkte investeringer, har vundet en del af det tabte tilbage. Den sidste omsætning mangler dog, før vi kan siges at have udlignet konsekvenserne af coronakrisen.

Det sidste er dog nok alt for tidligt at konstatere, mens store dele af verden stadig lider under Coronaens kvælertag. Vi kan dog konstatere, at danske virksomheder, ved hjælp af omstilling og fleksibilitet og dygtig arbejdskraft, er nået længere end virksomhederne i de fleste andre lande.

Konklusion

Konklusionen på denne halvårsanalyse må være, at der ikke er grundlag for at afvise, at dansk økonomi er på vej tilbage efter krisen. Men der bør fokuseres på beskæftigelsen, så virksomhederne har den arbejdskraft til rådighed, der skal bruges for at drive opsvinget videre.

Relaterede Nyheder