fbpx
Gode nøgletal og højere risiko

Gode nøgletal og højere risiko

Gode nøgletal for dansk økonomi men også trusler i horisonten. To ting gør, at din finansielle risiko er steget selvom krisen ikke er lige om hjørnet.

Nøgletal er vigtige for din økonomi

Det betyder meget for din privatøkonomi, at det går godt i Danmark. Når samfundsøkonomien har det godt, vokser din velstand og formue sandsynligvis også. Der er eksempelvis en nær sammenhæng mellem forbrugernes købelyst og den økonomiske vækst i samfundet. Den type sammenhænge kan du følge i forskellige nøgletal eller økonomiske indikatorer.

Danmarks statistik opgør løbende en række samfundsøkonomiske nøgletal som inflation, betalingsbalance, gæld, beskæftigelse, boligpriser og mange flere.

Ud fra disse nøgletal overvåger økonomiske og politiske beslutningstagere udviklingen og forsøger at se tendenser til krise, vækst eller overophedning af økonomien. Et par aktuelle eksempler er udviklingen i inflationen, der er bekymrende og betalingsbalancen, der viser stor stabilitet. Der holdes øje med alle nøgletallene, fordi det er meget værdifuldt at kunne forudsige, hvordan samfundsøkonomien udvikler sig.

Økonomisk nøgletal - økonomisk væskst (BNP) 0,9 % 3. kvt. 2021
Nøgltal - Offentlig gæld (% af BNP) 42,1 % i 2020
Nøgletal - Antal beskæftigede sept. 2021: 2.882.039 personer

3 nøgletal for dansk økonomi, økonomisk vækst (BNP), Offentlig gæld (% af BNP) og Beskæftigede. Kilde: Danmarks Statistiks overblik over danske økonomi med en række nøgletal

Fine nøgletal og mulige trusler

Når vi ser på nøgletallene for dansk økonomi lige nu, er det svært at være pessimist. Men der er dog tegn på overophedning. Beskæftigelsen stiger kraftigt, og forbrugerpriserne når nye højder – ikke mindst på grund af stigende energipriser. Samtidig er boligpriserne steget i en lang periode, så de må da falde snart… Men i bund og grund er den danske økonomi sund.

Det er ikke en usund dansk økonomi, der vil udløse en krise. Der er balance i økonomien, og der er styr på langt det meste. Det største problem er, at arbejdsudbuddet ikke er stort nok. Virksomheder afholder sig fra at investere i nye arbejdspladser i Danmark, fordi der ikke er tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. På den måde mister Danmark en mulighed for vækst, mens økonomierne vokser i verden omkring os.

Men der kan opstå krise i verdensøkonomien, og så vender de danske nøgletal hurtigt. En krise vil sandsynligvis komme til Danmark fra Europa, hvis vores største samhandelspartnere kommer i knibe. Det kan eksempelvis ske i form af en gældskrise med stigende renter som følge af stigende inflation og høj gældskvote fra rækken af corona-hjælpepakker til virksomheder og forbrugere.

Sådan sikrer du økonomien inden næste krise

Risikoen er steget i de finansielle markeder

De seneste 12 måneder har vi set stigende renter – det gælder især de lange renter. Samtidig er aktieindeksene blevet mere volatile – dvs. kurserne varierer mere. Nogle analytikere forventer på den baggrund en større korrektion af kurserne, og den kommer sandsynligvis også på et tidspunkt. Det store spørgsmål er hvornår.

Alt i alt må vi konkludere, at risikoen i de finansielle markeder er stigende, det viser de stigende renter og følsomme aktiekurser, men der er ingen krise lige nu.

Kend risikoen på dine investeringer

Relaterede Nyheder